Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1571 i poz. 1815) w związku z § 11a pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r.  poz. 491), w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 522), odwołuję  IV Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kisielicach, która była zwołana na dzień 26 marca 2020 r. (czwartek) na godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jarosław Zaborowski