XV Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Kisielicach, odbędzie się w dniu 27 maja 2020 r. (środa) o godz. 9 00 w zdalnym trybie obrad.

XV Sesja Rady Miejskiej odbędzie się na podstawie art.15zzx ust.1 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 r. poz. 374 z późn.zm.) z wykorzystaniem środków porozumienia się na odległość (zdalny tryb obrad) za pomocą systemu teleinformatycznego E-Rada i wideokonferencji. Obrady w zdalnym trybie obrad prowadzi Przewodniczący Rady Miejskiej w Kisielicach z siedziby Rady Miejskiej w Kisielicach ul. Daszyńskiego 5 – sala konferencyjna I piętro.

W związku z powyższym nie ma możliwości uczestniczenia w sesji sołtysów, mieszkańców gminy Kisielice oraz dziennikarzy. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia transmisji on-line na stronie https://euslugi.kisielice.pl/erada/#/klient/sesje/sesja/93 zakładka wideo.

Porządek posiedzenia dostępny w systemie eRada - https://euslugi.kisielice.pl/erada/#/klient/sesje/sesja/93

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Jarosław Zaborowski