Informacje dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych na 28 czerwca 2020 r. dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem <<LINK>>