XVI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Kisielicach, odbędzie się w dniu 9 lipca 2020 r. (czwartek) o godz. 9 00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

XVI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej odbędzie się na podstawie art.15zzx ust.1 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 r. poz. 374 z późn.zm.) W związku z powyższym nie ma możliwości uczestniczenia w sesji sołtysów, mieszkańców gminy Kisielice oraz dziennikarzy. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia transmisji on-line na stronie https://euslugi.kisielice.pl/erada/#/klient/sesje/sesja/97 zakładka Wideo.

Porządek posiedzenia dostępny w systemie eRada - https://euslugi.kisielice.pl/erada/#/klient/sesje/sesja/97