K O M U N I K A T

włączenie syren alarmowych

 

„W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia
76 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego,  w dniu 1 sierpnia 2020 r. o godz. 17.00 zostanie nadany akustyczny sygnał alarmowy (syrena)”.

W związku z powyższym zostaną włączone syreny ciągłego sygnału na czas 1 minuty.

 

Burmistrz Kisielic

/-/ Rafał Ryszczuk