Kontakt

Ogłoszenia własne

XXII Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Kisielicach

Herb Gminy Kisielice oraz napis Rada Miejska w Kisielicach na niebieskim tle.

XXII Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Kisielicach, odbędzie się w dniu 25 stycznia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w zdalnym trybie obrad.

XXII Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej odbędzie się na podstawie art.15zzx ust.1 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 r. poz.1842 z późn. zm.) z wykorzystaniem środków porozumienia się na odległość (zdalny tryb obrad) za pomocą systemu teleinformatycznego E-Rada i wideokonferencji. Obrady w zdalnym trybie obrad prowadzi Przewodniczący Rady Miejskiej w Kisielicach z siedziby Rady Miejskiej w Kisielicach ul. Daszyńskiego 5 – sala konferencyjna I piętro.

W związku z powyższym nie ma możliwości uczestniczenia w sesji sołtysów, mieszkańców gminy Kisielice oraz dziennikarzy. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia transmisji on-line na stronie portalu eRada zakładka Wideo. Porządek posiedzenia dostępny w systemie eRada.


Partnerzy

 • Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach
 • PROW 2014 2020 logo kolor
 • Rozwój Polski Wschodniej
 • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
 • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
 • Biblioteka Narodowa
 • Legimi
 • Szukam Książki
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Fundacja Aktywnej Rehabilitacji
 • Innowacyjna Gospodarka
 • Kapitał Ludzki
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Związek Powiatów Polskich