Kontakt

Ogłoszenia własne

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gorynia

Logo z napisem Burmistrz Kisielic na niebieskim tle.

Posterunek Policji w Kisielicach, zgodnie z Zarządzeniem Nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 roku, realizuje plan działania priorytetowego dla miejsc, w których nagminnie naruszany jest porządek prawny.
W podległym rejonie służbowym nr 1 w miejscowości Goryń znajduje się akwen wodny Jezioro Goryńskie. Na trenie tym znajduje się kąpielisko niestrzeżone oraz tereny rekreacyjno-wypoczynkowe gdzie dochodzi do grupowania się osób w różnym wieku. Osoby te zakłócają ład i porządek publiczny, zaśmiecają wskazany teren wyznaczony na plażę publiczną- kąpieliskową oraz spożywają alkohol ponadto występują tam akty wandalizmu i niszczenia mienia.

W związku z powyższym teren ten będzie pod szczególnym nadzorem ze strony Policji w okresie od 1 sierpnia 2021 do 31 stycznia 2022r.

Burmistrz Kisielic
/-/ Rafał Ryszczuk


Partnerzy

 • Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach
 • eUrząd Skarbowy
 • PROW 2014 2020 logo kolor
 • Rozwój Polski Wschodniej
 • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
 • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
 • Biblioteka Narodowa
 • Legimi
 • Szukam Książki
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Fundacja Aktywnej Rehabilitacji
 • Innowacyjna Gospodarka
 • Kapitał Ludzki
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Związek Powiatów Polskich