Kontakt

Ogłoszenia własne

Otwarty KONKURS ofert na realizację zadań publicznych

Logo z napisem ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 września 2021 r. został ogłoszony konkurs na realizację zadań publicznych w trybie otwartego konkursu ofert na zadania w zakresie:

Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na zadanie:

Przygotowanie i wydanie książki będącej zbiorem wspomnień dzieci polskich z okresu II wojny światowej.

Szczegółowa informacja na temat konkursu ofert


Partnerzy

 • Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach
 • eUrząd Skarbowy
 • PROW 2014 2020 logo kolor
 • Rozwój Polski Wschodniej
 • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
 • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
 • Biblioteka Narodowa
 • Legimi
 • Szukam Książki
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Fundacja Aktywnej Rehabilitacji
 • Innowacyjna Gospodarka
 • Kapitał Ludzki
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Związek Powiatów Polskich