BurmistrzKisielicInformacja o zamiarze ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r. Nr 5, poz. 13, ze zm.), informuję, że w 2016 roku Gmina Kisielice wykonując zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem będzie zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Nazwa i adres właściwego organizatora publicznego transportu zbiorowego:
Gmina Kisielice reprezentowana przez Burmistrza Kisielic, ul. Daszyńskiego 5, 14 – 220 Kisielice,

Przewidywany tryb udzielenia zamówienia:
Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2011 nr 5 poz. 13)

Określenie rodzaju transportu oraz sieci komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie Publicznego transportu zbiorowego w zakresie gminnych przewozów pasażerskich w transporcie drogowym dla n/w linii komunikacyjnych.

Przewidywany sposób wynagrodzenia koncesjonariusza: rekompensata z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2) litera a) oraz ust 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz. u. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 ze zm.)

Przewidywana data rozpoczęcia postępowanie o udzielenie zamówienia to sierpień 2016 r.

Zmiana informacji:
Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz. u. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 ze zm.) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

Szczegółowe informacje w załąłcznikach poniżej.

Załączniki:
1. Ogłoszenie o zamiarze chęci wyboru operatora
2. Plan transportu na terenie Gminy Kisielice

 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania - link