BurmistrzKisielicBurmistrz Kisielic uprzejmie informuje, że w dniach od 12 do 23 października 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Kisielicach pok. Nr 11 udostępnia się do wglądu spis wyborców uprawnionych do głosowania w wyborach do SEJMU i SENATU zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. Udostępnienie następuje przez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie.

Burmistrz Kisielic
/-/ Rafał Ryszczuk