Nawiązując do Zarządzenia Nr 69/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r. Burmistrz Kisielic niniejszym informuje, że w związku z trwającymi pracami nad projektem budżetu gminy na 2016 r. dodatkowe wnioski można składać w Sekretariacie Urzędu Miasta pok. Nr. 2 do dnia 23.10.2015 r. Wnioski które wpłynął po upływie terminu będą rozpatrywane w budżecie na rok 2017.

Burmistrz Kisielic
/-/ Rafał Ryszczuk