W dniu 23 października 2015 r. rozpoczęły się konsultacje Rocznego programu współpracy Gminy Kisielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. Konsultacje trwają do 5 listopada 2015 r.

Załączniki:
1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu współpracy Gminy Kisielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2016".
2. Zarządzenie Nr 105/2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Kisielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2016".
3.Formularz uwag i wniosków.