UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE WYNIKI WYBORÓW DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH GMINY KISIELICE SĄ DOSTĘPNE W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ - link