Zapraszamy do konsultacji projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

Zakończone zostały prace nad opracowaniem projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kisielice na lata 2016 – 2023”. Strategia to dokument, który formułuje cele strategiczne i operacyjne oraz kierunki działania dla rozwiązywania problemów społecznych Gminy Kisielice w perspektywie roku 2023.

W okresie od października 2015 r. do grudnia 2015 r. trwały prace nad projektem Strategii. Przy tworzeniu dokumentu zaangażowani byli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych. W trakcie spotkania warsztatowego, które odbyło się w dniu 11 grudnia 2015 r., pracowano nad dokonaniem kompleksowej diagnozy posiadanych w Gminie Kisielice zasobów i występujących problemów społecznych oraz zaplanowaniem efektywnych sposobów ich rozwiązywania.

Zapraszamy do aktywnego włączenia się w proces konsultacji projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kisielice na lata 2016 – 2023. Państwa uwagi i wnioski będą stanowiły istotny wkład w prace związane z opracowaniem ostatecznego kształtu dokumentu.

Uwagi, wnioski i propozycje do projektu Strategii należy składać wyłącznie na dołączonym formularzu zgłaszania uwag w terminie od 21 grudnia 2015 r. do 4 stycznia 2016 roku na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w formie pisemnej poprzez złożenie osobiście lub wysłanie na adres Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach ul. Sienkiewicza 18, 14-220 Kisielice w terminie do dnia 04 stycznia 2016 r. W tytule wiadomości prosimy wpisać „konsultacje społeczne – SRPS”.

Projekt Strategii będzie również dostępny w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach.

Załączniki:
1. Projekt Strategi Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kisielice na lata 2016-2023
2. Formularz zgłaszania uwag do projektu