Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje ogólnopolski „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. W tym roku odbywa się on w dniach 22-27 lutego. W przedsięwzięciu tym w naszej Gminie uczestniczyć będą Policjanci z Posterunku Policji w Kisielicach wspólnie z przedstawicielami Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kisielicach.

Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem, szczególnie dla osób z rodzin dotkniętych problemem przemocy. W dniu 27 lutego 2016 roku (sobota) w siedzibie Posterunku Policji w Kisielicach, ul. Daszyńskiego 5, w godzinach od 11:00 do 13:00 będzie otwarty Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Ofiar Przestępstw, w którym policjanci wraz z przedstawicielami Zespołu Interdyscyplinarnego udzielać będą porad osobom pokrzywdzonym, zarówno w kontakcie bezpośrednim jak i telefonicznym (tel. 55 275 60 07). Osoby zainteresowane będą mogły również skorzystać z porad psychologa oraz kuratora.

Dyżur będzie pełnił:
Pan Dariusz Gutowski – Dzielnicowy
Pan Robert Kozłowski – Sierżant sztabowy
Pracownik socjalny MGOPS w Kisielicach
Kierownik MGOPS w Kisielicach

Zapraszamy do skorzystania z takich porad.