Zapraszam na XV - Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kisielicach, która odbędzie się w dniu 16 marca 2016 r. (środa) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej przy ul. Polnej 1 w Kisielicach.

PORZĄDEK POSIEDZENIA:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Interpelacje i zapytania radnych.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) powołania Komisji doraźnej do spraw przeprowadzenia kontroli zgodności z prawem przebiegu konkursu pod kątem udokumentowania wymaganych kwalifikacji osób ubiegających się o stanowisko Skarbnika Gminy Kisielice, który odbył się w lutym 2015 roku
4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
5. Wolne wnioski.
6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kisielicach
/-/ Janusz S. Więcek