Informacja w sprawie strat spowodowanych wymarznięciem upraw.

Burmistrz Kisielic uprzejmie informuje rolników, o możliwości składania wniosków o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania (tj. wymarznięciem upraw). Druki wniosków można pobrać i składać w Urzędzie Miejskim w Kisielicach.

Załączniki:
1. Wzór wniosku o oszacowanie szkód