Zakończono przyjmowanie wniosków mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Mieszkańcy wsi Jędrychowo, Ogrodzieniec i Trupel złożyli w sumie kilkadziesiąt wniosków. Urząd zleci teraz opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla tego zadania. O dotacje na tego typu inwestycje będzie można ubiegać się jesienią, ewentualna realizacja w przyszłym roku.

 

oczyszczalnia

Schemat przykładowej przydomowej oczyszczalni ścieków.