Burmistrz Kisielic informuje, że w dniu 19 kwietnia 2016 r. organizacja pozarządowa działająca pod nazwą Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Iławie, Koło w Kisielicach złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego, z pominięciem otwartego konkursu ofert, w ramach wspierania zadania dział: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (działanie na rzecz osób w wieku emerytalnym).

Więcej informacji dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej - link