Zapraszam na XVIII - Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kisielicach, która odbędzie się w dniu 21 czerwca 2016 r. (wtorek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej przy ul. Polnej 1 w Kisielicach.

 

PORZĄDEK POSIEDZENIA

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miejskiej w Kisielicach.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) nadania tytułu "Honorowy Obywatel Kisielic",
  2) nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Kisielice”,
  3) nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Kisielice",
  4) nieodpłatnego przekazania na rzecz Skarbu Państwa- Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kisielice.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. .
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kisielicach
/-/ Janusz S. Więcek