W załączeniu poniżej dostepne sa harmonogramy odbioru odpadów komunalnych i selektywnie gromadzonych dla Miasta i Gminy Kisielice od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.

 

Załączniki:

1. Terminy odbioru odpadów komunalnych i selektywnie gromadzonych od I - VII 2017 r. z terenu Gminy Kisielice - pobierz

2. Terminy odbioru odpadów komunalnych i selektywnie gromadzonych od I - VII 2017 r. z terenu Miasta Kisielice - pobierz

Ministerstwo Rozwoju uprzejmie przypomina, że rejestracja w CEIDG jest całkowicie bezpłatna.

Urząd Miejski w Kisielicach przestrzega wszystkich przedsiębiorców i osoby prowadzące działalność gospodarczą przed oszustami. Informuje, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – prowadzonej przez Ministra Rozwoju są bezpłatne.

Otrzymane pisma wraz z przelewem wpłaty na podane konto należy lekceważyć i nie dokonywać żadnych wpłat.

Pani Beacie Lejmanowicz Radnej Rady Miejskiej Kisielic
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci ojca
składają
Rafał Ryszczuk Burmistrz Kisielic, pracownicy Urzędu Miejskiego w Kisielicach,
Radni Rady Miejskiej Kisielic

 

Terminy wypłat zasiłków i świadczeń w 2017 roku dla klientów
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach.

 

 Miesiąc Fundusz alimentacyjny Świadczenia rodzinne i opiekuńcze oraz ZDO Zasiłki okresowe, celowe, stałe Świadczenia wychowawcze 500+
Styczeń 20.01.2017 24.01.2017 27.01.2017 27.01.2017
Luty 20.02.2017 24.02.2017 28.02.2017 28.02.2017
Marzec 20.03.2017 24.03.2017 28.03.2017 28.03.2017
Kwiecień 20.04.2017 24.04.2017 28.04.2017 28.04.2017
Maj 19.05.2017 24.05.2017 26.05.2017 26.05.2017
Czerwiec 20.06.2017 23.06.2017 28.06.2017 28.06.2017
Lipiec 20.07.2017 24.07.2017 28.07.2017 28.07.2017
Sierpień 21.08.2017 24.08.2017 28.08.2017 28.08.2017
Wrzesień 20.09.2017 27.09.2017 28.09.2017 28.09.2017
Październik 20.10.2017 24.10.2017 27.10.2017 27.10.2017
Listopad 20.11.2017 24.11.2017 28.11.2017 28.11.2017
Grudzień 20.12.2017 21.12.2017 21.12.2017 21.12.2017

Uprzejmie informujemy, że dnia 30 grudnia 2016 r. Urząd Miejski w Kisielicach będzie czynny do godz. 12:00, ponadto wszystkie wpłaty w kasie urzędu będzie można dokonać do godz. 10:00.

Burmistrz Kisielic po zatwierdzeniu przedstawionego przez Społeczną Komisję Mieszkaniową działającą przy Burmistrzu Kisielic projektu listy osób uprawnionych do najmu lokalu komunalnego, ogłasza listę osób zakwalifikowanych do przydziału mieszkania komunalnego na 2017 rok w następującej kolejności:

1. Nowińska Iwona zam. Ogrodzieniec
2. Cymer Iwona zam. Goryń
3. Nowak Sylwia zam. Kisielice
4. Uszler Paulina zam. Wałdowo

Skargi, uwagi i zastrzeżenia do listy uprawnionych można składać pisemnie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kisielicach, ul. Daszyńskiego 5 ( pok. nr 2 ).

 

BURMISTRZ KISIELIC
/-/ Rafał Ryszczuk