Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Kisielicach informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 39/2018 Burmistrza Kisielic z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wymiaru czasu pracy w roku 2019 dla pracowników Urzędu Miejskiego w Kisielicach, wyznaczone zostały terminy, w których w roku 2019 udzielane będą śluby cywilne - śluby udzielane w soboty w godzinach od 12:00 do 16:00:

 • 19 stycznia 2019 r.

 • 23 lutego 2019 r.

 • 23 marca 2019 r.

 • 13 kwietnia 2019 r.

 • 18 maja 2019 r.

 • 29 czerwca 2019 r.

 • 27 lipca 2019 r.

 • 24 sierpnia 2019 r.

 • 7 września 2019 r.

 • 26 października 2019 r.

 • 23 listopada 2019 r.

 • 14 grudnia 2019 r.

Śluby udzielane są także w dni powszednie od poniedziałku do piątku  w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Kisielicach

 

Szczegółowych informacji można zasięgnąć osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kisielicach lub telefonicznie pod nr tel. 55 2785520.

 

Ślub cywilny może odbyć się po upływie miesiąca od daty złożenia zapewnienia braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

 

Zgłaszając chęć zawarcia małżeństwa i wybierając dzień jego zawarcia należy pamiętać, że narzeczeni powinni wcześniej mieć przeniesione do rejestru stanu cywilnego swoje akty urodzenia oraz akty małżeństw wcześniej zawartych i rozwiedzionych lub akty zgonów poprzednich małżonków. Bowiem w przypadku konieczności złożenia zlecenia do innego urzędu stanu cywilnego o wprowadzenie do rejestru stanu cywilnego aktów stanu cywilnego narzeczonych, niezbędna będzie kolejna wizyta w USC.

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24.12.2018 r. i 31.12.2018r.  Urząd Miejski w Kisielicach będzie czynny do godziny 12:00.

Zgodnie z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Elblągu z dnia 8 listopada 2018 r., na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) zapraszam na  I - Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kisielicach, która odbędzie się w dniu 19 listopada 2018 r. (poniedziałek) o godz. 1100 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kisielicach.


W załączeniu Postanowienie Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zwołania I sesji Rady Miejskiej w Kisielicach - pobierz

KOMUNIKAT

o możliwości włączenia syren alarmowych

 

Burmistrz Kisielic informuje, że w dniach 14-15 listopada 2018 r. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje krajowe ćwiczenie RENEGADE – SAREX 2018/II.

Elementami przedsięwzięcia będą zdarzenia dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej przez statek powietrzny  o statusie RENEGADE, stanowiący  potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej.

W związku z powyższym na terenie Gminy Kisielice mogą zostać włączone syreny alarmowe w celu ogłoszenia alarmu oraz jego odwołania. W ramach treningu emitowany będzie:

- dźwięk modulowany trwający trzy minuty - oznaczający ogłoszenie alarmu;

- dźwięk ciągły trwający trzy minuty - oznaczający odwołanie alarmu;

 

Sygnał alarmowy będzie miał charakter ćwiczebny (jeśli zostanie wyemitowany) i nie będzie związany z wystąpieniem zagrożenia. Prosimy o zachowanie spokoju i niepodejmowanie z tego tytułu żadnych działań.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 listopada 2018 r. Urząd Miejski w Kisielicach będzie czynny do godziny 13:00.

Uprzejmie informujemy, że pierwsze posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych odbędzie się w dniu 8 października 2018 r. (poniedziałek) w Sali ,,Arkadia’’ przy ul. Polnej 1 w Kisielicach:

1) o godz. 13:00 odbędzie się spotkanie Obwodowych Komisji Wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania;

2) o godz. 14:30 odbędzie się spotkanie Obwodowych Komisji Wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania.