HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH W GMINIE KISIELICE 
od  15 do  21 marca 2017 r.

 

Miejscowość

Data

Godzina

Miejsce

Termin

I
II

Biskupiczki

15.03.2017 r. - środa

16:00
16:05

świetlica wiejska

Butowo

15.03.2017 r. - środa

17:00
17:05

świetlica wiejska

Łęgowo

15.03.2017 r. - środa

18:00
18:05

świetlica wiejska

Limża

14.03.2017 r. - czwartek

16:00
16:05

świetlica wiejska

Łodygowo

14.03.2017 r. - czwartek

17:00
17:05

świetlica wiejska

Kisielice

14.03.2017 r. - czwartek

18:30
18:35

sala konferencyjna ul. Polna 1
w Kisielicach

Kantowo

22.03.2017 r. - piątek

16:00
16:05

świetlica wiejska

Goryń

22.03.2017 r. - piątek

17:00
17:05

świetlica wiejska

Krzywka

22.03.2017 r. - piątek

18:00
18:05

świetlica wiejska

Trupel

20.03.2017 r. - poniedziałek

16:00
16:05

świetlica wiejska

Wola

20.03.2017 r. - poniedziałek

17:00
17:05

sołtys wsi Wola

Jędrychowo

20.03.2017 r. - poniedziałek

17:45
17:50

świetlica wiejska

Sobiewola

21.03.2017 r. - wtorek

16:00
16:05

sala konferencyjna ul. Daszyńskiego 5 w Kisielicach – Urząd Miejski

Pławty Wielkie

21.03.2017 r. - wtorek

17:15
17:20

świetlica wiejska

Klimy

21.03.2017 r. - wtorek

18:00
18:05

świetlica wiejska

Ogrodzieniec

21.03.2017 r. - wtorek

19:00
19:05

świetlica wiejska

Przedmiotem II-go pisemnego przetargu nieograniczonego jest sprzedaż drewna wraz z wycinką drzew rosnących w pasie drogowym dróg gminnych na terenie miasta Kisielice (ul. Daszyńskiego, Szkolna, Jagiellońska, Parkowa i Aleja Wojska Polskiego). Oferent ponosi wszelkie koszty związane z wycinką drzew, oznakowaniem miejsca wycinki pod względem BHP i bezpieczeństwa ruchu drogowego, transportem do miejsca przeznaczenia, uporządkowaniem miejsca wycinki, doprowadzeniem elementów pasa drogowego do stanu pierwotnego oraz koszty związane z odszkodowaniem za szkody powstałe wobec osób trzecich w związku z prowadzoną wycinką.

Szczegółowe informacje dostępne są w załączeniu.

 

Załączniki:

Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna wraz z wycinką drzew rosnących w pasie drogowym dróg gminnych

Burmistrz Kisielic ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze (od 1 marca 2017 r.) młodszego referenta ds. budżetu i planowania w Urzędzie Miejskim w Kisielicach. Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.kisielice.warmia.mazury.pl zakładka „Nabór”.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach informuje, że w dniach:

  • 7 lutego 2017 roku
  • 8 lutego 2017 roku

w godzinach 9 00 - 13 00, w sali Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury („Arkadia”) przy ulicy Polnej 1 w Kisielicach, będzie dystrybuowana żywności w postaci paczek żywnościowych, dla osób i rodzin zakwalifikowanych do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2016

 

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od sierpnia 2016 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2016, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Do końca maja 2017 roku w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kisielicach, osoby które zostaną zakwalifikowane do udziału w programie, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych.

Do końca maja 2017 roku, każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, mleko UHT, ser żółty , groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, cukier biały, olej rzepakowy.

Prócz wsparcia żywnościowego, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach realizować będzie cykliczne działania w formie bezpłatnych porad prawnych, konsultacji psychologicznych, specjalisty psychoterapii uzależnień, jak również szeroko rozumianej pracy socjalnej. Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszym województwie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028,00 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie złożonych oświadczeń w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach.

 

images/Kisielice/Loga/2017/pomoc-zywnosc-loga.jpg

Przedmiotem pisemnego przetargu nieograniczonego jest sprzedaż drewna wraz z wycinką drzew rosnących w pasie drogowym dróg gminnych na terenie miasta Kisielice ( ul. Daszyńskiego, Szkolna, Jagiellońska i Aleja Wojska Polskiego). Oferent ponosi wszelkie koszty związane z wycinką drzew, oznakowaniem miejsca wycinki pod względem BHP i bezpieczeństwa ruchu drogowego, transportem do miejsca przeznaczenia, uporółowe informacje dostępne są ządkowaniem miejsca wycinki, wyfrezowaniem na głębokość min. 20 cm lub odkopaniem karpy i usunięciem jej poniżej poziomu gruntu na głębokości min. 30 cm, doprowadzeniem elementów pasa drogowego do stanu pierwotnego oraz koszty związane z odszkodowaniem za szkody powstałe wobec osób trzecich w związku z prowadzoną wycinką.

Szczegółowe informacje dostępne są w załączeniu.

 

Załączniki:
1. Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna wraz z wycinką drzew rosnących w pasie drogowym dróg gminnych

2. Informacja o wyniku przetargu