Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach informuje, że w dniach:

  • 7 lutego 2017 roku
  • 8 lutego 2017 roku

w godzinach 9 00 - 13 00, w sali Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury („Arkadia”) przy ulicy Polnej 1 w Kisielicach, będzie dystrybuowana żywności w postaci paczek żywnościowych, dla osób i rodzin zakwalifikowanych do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2016

 

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od sierpnia 2016 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2016, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Do końca maja 2017 roku w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kisielicach, osoby które zostaną zakwalifikowane do udziału w programie, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych.

Do końca maja 2017 roku, każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, mleko UHT, ser żółty , groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, cukier biały, olej rzepakowy.

Prócz wsparcia żywnościowego, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach realizować będzie cykliczne działania w formie bezpłatnych porad prawnych, konsultacji psychologicznych, specjalisty psychoterapii uzależnień, jak również szeroko rozumianej pracy socjalnej. Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszym województwie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028,00 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie złożonych oświadczeń w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach.

 

images/Kisielice/Loga/2017/pomoc-zywnosc-loga.jpg

Przedmiotem pisemnego przetargu nieograniczonego jest sprzedaż drewna wraz z wycinką drzew rosnących w pasie drogowym dróg gminnych na terenie miasta Kisielice ( ul. Daszyńskiego, Szkolna, Jagiellońska i Aleja Wojska Polskiego). Oferent ponosi wszelkie koszty związane z wycinką drzew, oznakowaniem miejsca wycinki pod względem BHP i bezpieczeństwa ruchu drogowego, transportem do miejsca przeznaczenia, uporółowe informacje dostępne są ządkowaniem miejsca wycinki, wyfrezowaniem na głębokość min. 20 cm lub odkopaniem karpy i usunięciem jej poniżej poziomu gruntu na głębokości min. 30 cm, doprowadzeniem elementów pasa drogowego do stanu pierwotnego oraz koszty związane z odszkodowaniem za szkody powstałe wobec osób trzecich w związku z prowadzoną wycinką.

Szczegółowe informacje dostępne są w załączeniu.

 

Załączniki:
1. Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna wraz z wycinką drzew rosnących w pasie drogowym dróg gminnych

2. Informacja o wyniku przetargu

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje: Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

W terminie od 1 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.,

W terminie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2017 r.

 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2017 r. wynosi: 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku w terminach:

3 - 28 kwietnia 2017 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

2 - 31 października 2017 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340)

Załączniki:
1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego - pdf

W załączeniu poniżej dostepne sa harmonogramy odbioru odpadów komunalnych i selektywnie gromadzonych dla Miasta i Gminy Kisielice od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.

 

Załączniki:

1. Terminy odbioru odpadów komunalnych i selektywnie gromadzonych od I - VII 2017 r. z terenu Gminy Kisielice - pobierz

2. Terminy odbioru odpadów komunalnych i selektywnie gromadzonych od I - VII 2017 r. z terenu Miasta Kisielice - pobierz