Przedmiotem pisemnego przetargu nieograniczonego jest sprzedaż drewna wraz z wycinką drzew rosnących w pasie drogowym dróg gminnych na terenie miasta Kisielice ( ul. Daszyńskiego, Szkolna, Jagiellońska i Aleja Wojska Polskiego). Oferent ponosi wszelkie koszty związane z wycinką drzew, oznakowaniem miejsca wycinki pod względem BHP i bezpieczeństwa ruchu drogowego, transportem do miejsca przeznaczenia, uporółowe informacje dostępne są ządkowaniem miejsca wycinki, wyfrezowaniem na głębokość min. 20 cm lub odkopaniem karpy i usunięciem jej poniżej poziomu gruntu na głębokości min. 30 cm, doprowadzeniem elementów pasa drogowego do stanu pierwotnego oraz koszty związane z odszkodowaniem za szkody powstałe wobec osób trzecich w związku z prowadzoną wycinką.

Szczegółowe informacje dostępne są w załączeniu.

 

Załączniki:
1. Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna wraz z wycinką drzew rosnących w pasie drogowym dróg gminnych

2. Informacja o wyniku przetargu

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje: Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

W terminie od 1 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.,

W terminie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2017 r.

 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2017 r. wynosi: 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku w terminach:

3 - 28 kwietnia 2017 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

2 - 31 października 2017 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340)

Załączniki:
1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego - pdf

W załączeniu poniżej dostepne sa harmonogramy odbioru odpadów komunalnych i selektywnie gromadzonych dla Miasta i Gminy Kisielice od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.

 

Załączniki:

1. Terminy odbioru odpadów komunalnych i selektywnie gromadzonych od I - VII 2017 r. z terenu Gminy Kisielice - pobierz

2. Terminy odbioru odpadów komunalnych i selektywnie gromadzonych od I - VII 2017 r. z terenu Miasta Kisielice - pobierz

Ministerstwo Rozwoju uprzejmie przypomina, że rejestracja w CEIDG jest całkowicie bezpłatna.

Urząd Miejski w Kisielicach przestrzega wszystkich przedsiębiorców i osoby prowadzące działalność gospodarczą przed oszustami. Informuje, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – prowadzonej przez Ministra Rozwoju są bezpłatne.

Otrzymane pisma wraz z przelewem wpłaty na podane konto należy lekceważyć i nie dokonywać żadnych wpłat.

Pani Beacie Lejmanowicz Radnej Rady Miejskiej Kisielic
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci ojca
składają
Rafał Ryszczuk Burmistrz Kisielic, pracownicy Urzędu Miejskiego w Kisielicach,
Radni Rady Miejskiej Kisielic