Uprzejmie informujemy, że w dniu 24.12.2018 r. i 31.12.2018r.  Urząd Miejski w Kisielicach będzie czynny do godziny 12:00.

Zgodnie z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Elblągu z dnia 8 listopada 2018 r., na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) zapraszam na  I - Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kisielicach, która odbędzie się w dniu 19 listopada 2018 r. (poniedziałek) o godz. 1100 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kisielicach.


W załączeniu Postanowienie Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zwołania I sesji Rady Miejskiej w Kisielicach - pobierz

KOMUNIKAT

o możliwości włączenia syren alarmowych

 

Burmistrz Kisielic informuje, że w dniach 14-15 listopada 2018 r. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje krajowe ćwiczenie RENEGADE – SAREX 2018/II.

Elementami przedsięwzięcia będą zdarzenia dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej przez statek powietrzny  o statusie RENEGADE, stanowiący  potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej.

W związku z powyższym na terenie Gminy Kisielice mogą zostać włączone syreny alarmowe w celu ogłoszenia alarmu oraz jego odwołania. W ramach treningu emitowany będzie:

- dźwięk modulowany trwający trzy minuty - oznaczający ogłoszenie alarmu;

- dźwięk ciągły trwający trzy minuty - oznaczający odwołanie alarmu;

 

Sygnał alarmowy będzie miał charakter ćwiczebny (jeśli zostanie wyemitowany) i nie będzie związany z wystąpieniem zagrożenia. Prosimy o zachowanie spokoju i niepodejmowanie z tego tytułu żadnych działań.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 listopada 2018 r. Urząd Miejski w Kisielicach będzie czynny do godziny 13:00.

Uprzejmie informujemy, że pierwsze posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych odbędzie się w dniu 8 października 2018 r. (poniedziałek) w Sali ,,Arkadia’’ przy ul. Polnej 1 w Kisielicach:

1) o godz. 13:00 odbędzie się spotkanie Obwodowych Komisji Wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania;

2) o godz. 14:30 odbędzie się spotkanie Obwodowych Komisji Wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania.

Burmistrz Kisielic informuje, że w dniu 28 września 2018 r. organizacja pozarządowa działająca pod nazwą Stowarzyszenie Rozwoju i Przedsiębiorczości Ziemi Suskiej w Suszu złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego, z pominięciem otwartego konkursu ofert, w ramach wspierania zadania dział: „Pomoc społeczna”, tytuł zadania: „Organizowanie i prowadzenie transportu dla dorosłych osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Suszu i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Suszu.”.

Złożony wniosek spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19a ust. 1 ustawy  z dnia 14 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450,  650, 723 i 1365) tj.: wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł i zadanie jest realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Zadanie powyższe oferent planuje realizować w okresie od dnia 1 października 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. a wysokość środków finansowych o jaką podmiot wnioskuje wynosi 2.250,00 zł. Zachowane są również warunki określone w art. 19a ust. 6 ustawy tj. podmiot nie otrzymał  w tym roku dotacji przekraczającej 20.000,00 zł przyznawanych w tym trybie a także art. 19a ust.7, co oznacza, że ze środków pozostających w dyspozycji Gminy Kisielice nie udzielono  w roku 2018 w trybie art. 19a dotacji wyższych niż 20% z budżetu Gminy Kisielice przewidzianego na dotacje.

Zadanie w zakresie pomocy społecznej ma na celu zorganizowanie i prowadzenie transportu dorosłych osób niepełnosprawnych do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Suszu na kwotę 2.250 zł przez 3 miesiące (od 1 października 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.).

Biorąc pod uwagę grupę adresatów, opis potrzeb, jak i opis działań należy uznać jego realizację za celową.

Zgodnie z art. 19a, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jednostka samorządu terytorialnego zamierza zlecić w/w organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Wobec powyższego Burmistrz Kisielic w myśl art. 19a, ust. 3 wspomnianej wcześniej ustawy informuje, że do dnia 10 października 2018 r. można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy przesyłać drogą mailową na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z organizacją pozarządową ze Stowarzyszeniem Rozwoju i Przedsiębiorczości Ziemi Suskiej w Suszu.

 

Więcej informacji na Biuletynie Informacji Publicznej - << link >>