Zapraszam na XIII Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kisielicach, która odbędzie się w dniu 22 stycznia 2020 r. (środa) o godz. 10 00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kisielicach.

 

Porządek posiedzenia dostępny w systemie eRada - <<LINK>>

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kisielicach

/-/ Jarosław Zaborowski

Burmistrz Kisielic informuję o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań Gminy Kisielice w roku 2020 w następujących zakresach:
1) pomoc społeczna;
2) kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego;
3) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Pełny tekst ogłoszeń konkursowych oraz wyników będą znajdowały się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kisielicach (w zakładce Stowarzyszenia / Konkursy) - <<Link>>

Oferty na realizację zadań konkursowych należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert witkac.pl - <<Link>>

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kisielicach przy ul. Daszyńskiego 5 (pokój nr 3 i 4, tel. 55 2785500 w. 503 i 523).

Od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w powiecie iławskim będą działały 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 1 punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zlokalizowane w 5 miejscach. W zależności od bieżącego zapotrzebowania czyli zgłoszonych przez osoby uprawnione potrzeb prowadzona będzie nieodpłatna mediacja.

 

 

HARMONOGRAM

UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
ORAZ NIEODPŁATNEJ MEDIACJI W POWIECIE IŁAWSKIM W 2020 ROKU W PUNKTACH

Udzielający pomocy prawnej

Adres

Dni i godziny dyżurów

Telefon, e-mail,

RADCOWIE PRAWNI

Nieodpłatna pomoc prawna

Starostwo Powiatowe w Iławie

ul. gen wł. Andresa 2a, 14-200 Iława

Poniedziałek 12.00 -16.00                                  (mediacja)

Rejestracja:

(089) 649 08 48

 

Dni i godziny rejestracji:

Pn. 8.00 – 10.00

Śr. 13.00 – 15.00

Pt. 8.00 – 10.00

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wtorek          8.00 - 12.00

Środa             8.00 - 12.00

Piątek            12.00 -16.00

Urząd Miejski w Zalewie

ul. Częstochowska 8,    14-230 Zalewo

Czwartek        9.00 - 13.00

ADWOKACI

Nieodpłatna pomoc prawna

Starostwo Powiatowe w Iławie

ul. gen wł. Andresa 2a, 14-200 Iława

Wtorek           13.00-17.00

Środa              13.00-17.00

Czwartek        8.00-12.00 (mediacja)

Piątek              8.00-12.00

Urząd Miejski w Zalewie

ul. Częstochowska 8,   14-230 Zalewo

Poniedziałek 12.00-16.00

ORGANIZACJA POZARZĄDOWA

Nieodpłatna pomoc prawna

  Zespół Szkół im. I. Kosmowskiej w Suszu

ul. Wiejska 1, 14-240 Susz

Poniedziałek 13.00-17.00

                                    (mediacja)

Internat Zespołu Szkół w Lubawie,

ul. Kupnera 12, 14-260 Lubawa

Wtorek            9.00-13.00

Środa               9.00-13.00

Czwartek         9.00-13.00

Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach

ul. Daszyńskiego 12, 14-220 Kisielice

Piątek              9.00-13.00

 

ORGANIZACJA

POZARZĄDOWA

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Zespół Szkół im. I. Kosmowskiej w Suszu   ul. Wiejska 1, 14-240 Susz

Środa    9.00 – 13.00 (mediacja)

Czwartek  9.00 – 13.00 (mediacja)

Internat Zespołu Szkół w Lubawie

ul. Kupnera 12, 14-260 Lubawa

 Poniedziałek  13.00-17.00

Piątek   13.00 – 17.00

Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach
ul. Daszyńskiego 12, 14-220 Kisielice

Wtorek   13.00 – 17.00

W puncie zlokalizowanym w Lubawie, Suszu i Kisielicach nieodpłatną pomoc prawną organizuje Stowarzyszenie SURSUM CORDA, natomiast nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w tej samej lokalizacji organizuje Zaborskie Towarzystwo Naukowe. Nieodpłatną mediację w wyznaczonych punktach prowadzić będzie mediator. W ww. punktach pomocy udzielają radcowie prawni i adwokaci.

Obowiązuje rejestracja telefoniczna lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:

·         Rejestracja telefoniczna pod numerem (089) 649 08 48

Dni i godziny rejestracji telefonicznej:  poniedziałek - w godzinach 8.00 - 10.00; środa - w godzinach 13.00 - 15.00; piątek -
 w godzinach 8.00 - 10.00

·         Rejestracja za pomocą poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  (należy wskazać proponowany termin, godzinę oraz miejsce udzielenia pomocy prawnej; termin wizyty zostanie wyznaczony w wiadomości zwrotnej)

·         Termin nieodpłatnej mediacji ustalany jest w porozumieniu z mediatorem.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Kisielicach informuje, że zgodnie  z Zarządzeniem Nr 78/2019 Burmistrza Kisielic z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wymiaru czasu pracy w roku 2020 dla pracowników Urzędu Miejskiego w Kisielicach,  wyznaczone zostały terminy, w których w roku 2020 udzielane będą śluby cywilne - śluby udzielane w soboty w godzinach od 12:00 do 16:00:

 • 18 stycznia 2020 r.
 • 22 lutego 2020 r.
 • 21 marca 2020 r.
 • 18 kwietnia 2020 r.
 • 23 maja 2020 r.
 • 20 czerwca 2020 r.
 • 18 lipca 2020 r.
 • 22 sierpnia 2020 r.
 • 5 września 2020 r.
 • 24 października 2020 r.
 • 21 listopada  2020 r.
 • 12 grudnia 2020 r.

Śluby udzielane są także w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Kisielicach  

 

Szczegółowych informacji można zasięgnąć osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kisielicach  lub telefonicznie pod nr tel. 55 2785520.

Ślub cywilny może odbyć się po upływie miesiąca od daty złożenia zapewnienia braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Zgłaszając chęć zawarcia małżeństwa i wybierając dzień jego zawarcia należy pamiętać, że narzeczeni wcześniej powinni mieć przeniesione do rejestru stanu cywilnego swoje akty urodzenia oraz akty małżeństw wcześniej zawartych i rozwiedzionych lub akty zgonów poprzednich małżonków, bowiem w przypadku konieczności złożenia zlecenia do innego urzędu stanu cywilnego o wprowadzenie do rejestru aktów narzeczonych, niezbędna będzie kolejna wizyta w USC.

Terminy odbioru odpadów komunalnych i selektywnie gromadzonych w styczniu i lutym 2020 r.

 

 

Załączniki:

1. Harmonogram odbioru odpadów (PDF) - pobierz

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24.12.2019 r. (wtorek) Urząd Miejski w Kisielicach będzie czynny do godziny 13:00.