Burmistrz Kisielic informuje, że na obszarze Gminy Kisielice zostały wyznaczone miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych. Szczegółowy wykaz dostępny jest w Zarządzeniu nr 105/2018 Burmistrza Kisielic z dnia 27 sierpnia 2018 r. - << link >>

Kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw  oraz wyborów burmistrza należy zgłaszać w Urzędzie Miejskim w Kisielicach  w pokoju nr 4  w godzinach pracy Urzędu od godz. 7:15 do godz. 15:15 do dnia 21 września 2018 r.

KOMUNIKAT NR 1

Miejskiej Komisji Wyborczej Kisielicach

z dnia 12 września 2018 r.

o miejscu, dniach i godzinach dyżurów pełnionych przez Miejską Komisję Wyborczą  w Kisielicach przy przyjmowaniu zgłoszeń i rejestracji kandydatów na radnych oraz burmistrza w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Miejska Komisja Wyborcza, w celu przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Kisielicach oraz na Burmistrza Kisielic ,będzie pełnić dyżury:

  • w dniu 12 września 2018 r. od godz. 15:00 do godz. 18:00;
  • 13 i 14 września 2018 r. od godz. 13:00 do godz.18:00;
  • 15 września 2018 r. od 10:00 do 14:00;
  • 17 września 2018 r. od godz. 15:00 do 24:00.

Wzory druków potrzebnych do dokonania zgłoszeń kandydatów na radnych i burmistrza można pobrać w siedzibie Komisji w godzinach pracy Urzędu Miejskiego oraz w godzinach dyżurów Komisji.

                                                                                  Przewodnicząca 

Miejskiej Komisji Wyborczej w Kisielicach

                                                                                                                /-/   Bernadeta Barańska

Kisielice, dnia 12 września 2018 r.

Od dnia 6 września 2018 r. rozpoczną się konsultacje Rocznego programu współpracy Gminy Kisielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. Konsultacje potrwają do 20 września 2018 r.

 

1. Zarządzenie Nr 112/2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Kisielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2019”

2. Formularz uwag i wniosków

Uprzejmie informujemy, iż w ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 79 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej,  w dniu 1 września 2018 r. o godz. 12:00 zostaną włączone syreny alarmowe na terenie Gminy Kisielice.

W dniu 1 września 2018r., na terenie miasta Kisielice odbędzie się bieg pn.: Kisielicka Piątka - bieg na 5 km o Puchar Burmistrza Kisielic.

Start biegu znajdować się będzie na wysokości bramy wjazdowej na stadion miejski w Kisielicach. Trasa biegu przebiegać będzie ulicami: Aleją Wojska Polskiego, Kolejową, Przemysłową i Zagrodową. Będzie to pętla w kierunku drogi wojewódzkiej nr 522 (nawrót ustawiony będzie ok. 100 m od drogi wojewódzkiej nr 522, będzie tam ustawiony stolik sędziowski gdzie będą spisywane numery biegaczy). Ustawiony będzie tam również umundurowany strażak OSP w celu zabezpieczenia tego odcinka drogi. Biegacze po nawrocie biec będą tą samą trasą do mety usytuowanej na stadionie miejskim. W związku z bezpieczeństwem uczestników biegu można się spodziewać utrudnień w postaci czasowego zamknięcia drogi (czas przebiegnięcia zawodników), oraz ruchu wahadłowego.

Start biegu przewidziany jest na godz. 11:00. Utrudnienia mogą potrwać do godz. 12:30.

Za utrudnienia organizator przeprasza.