Uprzejmie informujemy, że w dniu 3 sierpnia 2018 r. Urząd Miejski w Kisielicach będzie czynny do godziny 14:30.

Uprzejmie informujemy, iż w ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 74 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2018 r. o godz. 17:00 zostaną włączone syreny alarmowe na terenie Gminy Kisielice.

ZMIANA GLEBOZNAWCZEJ KLASYFIKACJI GRUNTÓW         

W związku z realizacją prac geodezyjnych dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie Gminy Kisielice, wykonaną na podstawie art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2101) zaszła potrzeba przeprowadzenia aktualizacji gruntów w wyniku, których stwierdzono liczne zmiany w sposobie użytkowania gruntów. Zmienione użytki wymagały ponownego określenia klasy bonitacyjnej, a ponadto miały wpływ na przebieg konturów klasyfikacyjnych położonych w bezpośrednim sąsiedztwie. Decyzją Starosty Powiatu Iławskiego wprowadza się zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków dla niżej wymienionych nieruchomości.

Obręb Biskupiczki                 - działki oznaczone numerem  14/3, 14/6, 26/2

Obręb Butowo                       - działki oznaczone numerem  36/9, 19/2, 20, 15

Obręb Galinowo                    - działki oznaczone numerem  82/2, 52

Obręb Goryń                         - działki oznaczone numerem  283, 301, 371,584, 589, 597, 623, 629, 108/1, 129, 131, 133, 282, 266/4

Obręb Jędrychowo                 - działki oznaczone numerem  291/2, 224, 221, 198/20, 212, 109/9, 109/8, 293/2, 109/5, 107/6,

Obręb Klimy                          - działki oznaczone numerem  217/5, 217/3, 216/3, 215/1, 63/1, 65/1, 215/1

Obręb Krzywka                      - działki oznaczone numerem   179, 180, 152, 157/5, 130/3, 146/1, 157/3, 74/1, 108, 113, 1, 30/1, 30/2

Obręb Limża                          - działki oznaczone numerem   225, 151, 89, 85/1, 21

Obręb Łęgowo                        - działki oznaczone numerem   163, 375, 468, 248/8

Obręb Ogrodzieniec                - działki oznaczone numerem   146, 147, 141, 137, 140, 119, 88, 84, 87, 117, 11/3

Obręb Pławty Wielkie             - działki oznaczone numerem 143/2, 145

Obręb Sobiewola                    - działki oznaczone numerem    65/1, 171, 219, 274/1, 297, 308, 313/1, 310, 65/5

Obręb Stary Folwark               - działki oznaczone numerem  7/63, 17/5

Obręb Trupel                          - działka oznaczona numerem  197

Obręb Wola                            - działki oznaczone numerem   28/8, 19/1, 24, 24/1

 

Decyzja  wraz z mapami klasyfikacyjnymi jest do wglądu w pokoju nr 7 Urzędu Miejskiego w Kisielicach.

   

W drugiej  edycji budżetu obywatelskiego Gminy Kisielice na rok 2019  na realizację pomysłów mieszkańców przeznaczono  100 000,00 zł. Zgłoszonych zostało 10. W wyniku głosowania, które odbyło się 24 czerwca 2018 r. mieszkańcy Gminy wybrali tylko jeden projekt, który uzyskał największą liczbę głosów. Zwycięski projekt został przedłożony przez sołectwo Jędrychowo na zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Jędrychowie”.

Głosowało 1570 osób  w 14 lokalach wyborczych, które znajdowały się w świetlicach wiejskich i w świetlicy  w Kisielicach.  Podczas głosowania wydano 1570 papierowych kart do głosowania.  Oddano 98,85% głosów ważnych – 1552. Ogólna frekwencja w Gminie wyniosła 31%. Największa frekwencja w sołectwach: Łodygowo 56 %; Jędrychowo 55%; Krzywka 55%; Biskupiczki 55%. W tych sołectwach  mieszkańcy byli najaktywniejsi.

Dziękujemy za wszystkie oddane głosy.

LP.

Nazwa zadania oraz nr zgłoszenia zadania

Nr zgłoszenia /

Lokalizacja

Koszt zadania

Liczba głosów

1.       

Remont świetlicy wiejskiej w Jędrychowie

Zgłoszenie nr 3.

Jędrychowo

94 240,00 zł

346

2.       

Remont drogi obejmujący odcinek drogi 1950 m od rozwidlenia przy nieruchomości Goryń 109 do granicy administracyjnej Gminy Kisielice w kierunku Piotrowice- Goryń

Zgłoszenie nr 4.

Goryń

100 000,00 zł

295

3.       

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy świetlicy wiejskiej w Łodygowie

Zgłoszenie nr 2.

Kisielice

100 000,00 zł

276

4.       

Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego pod nazwą ,,Kącik rekreacyjny dla seniora i juniora'' czyli siłownia napowietrzna z elementami placu zabaw, kącik biesiadny (wiaty, altana, stoły, murowany grill) - Kisielice

Zgłoszenie nr 1.

Kisielice

99 674,00 zł

148

5.       

,,Pod łęgowskim dachem'' - kreatywne zagospodarowanie terenu, podniesienie turystycznej atrakcyjności wioski oraz poprawa standardów świetlicy Wiejskiej w Łęgowie

Zgłoszenie nr 5.

Łęgowo

100 000,00 zł

147

6.       

Budowa Fontanny Miejskiej wraz z zagospodarowaniem przestrzeni do celów rekreacyjnych wraz z rewitalizacją targowiska miejskiego- Kisielice

Zgłoszenie nr 7.

Kisielice

100 000,00 zł

118

7.       

Remont Sali wiejskiej w Klimach

Zgłoszenie nr 8.

Klimy

97 692,00 zł

76

8.       

Budowa siłowni ,,POD DĘBEM'' oraz doposażenie stanowiska dla dzieci oczekujących na autobus szkolny- polegające na montażu wiat, koszy na śmieci, wymianie ławek, budowie chodnika oraz nasadzeniu drzew i krzewów na terenie SP w Kisielicach po stronie ul. Daszyńskiego
i Lipowej- Kisielice

Zgłoszenie nr 10.

Kisielice

96636,82

73

9.       

Osiedlowy Park Rekreacji i Integracji Mieszkańców- Kisielice

Zgłoszenie nr 6.

Kisielice

100 00,00 zł

43

10.   

Ogólnodostępna wiata biesiadna dla mieszkańców Kisielic

Zgłoszenie nr 9.

Kisielice

51 500,00 zł

30

Uprzejmie informujemy, że w poniedziałek  18 czerwca br., od godziny 10:00 w związku z kontynuacją prac serwisowych w Urzędzie Miejskim w Kisielicach wystąpią ograniczenia dot. załatwiania spraw przez systemy informatyczne.

Za utrudnienia przepraszamy.

Uprzejmie informujemy, że w piątek 15 czerwca br., od godziny 10:00 w związku z koniecznością wykonania prac serwisowych w Urzędzie Miejskim w Kisielicach wystąpią ograniczenia dot. załatwiania spraw przez systemy informatyczne.

Za utrudnienia przepraszamy.