ZMIENIONY HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH W GMINIE KISIELICE  

od 7 lutego 2019 r. do dnia 19 lutego 2019 r.  

 

Miejscowość  

Data  

I termin  

II termin  

Miejsce  

Biskupiczki  

07.02.2019 r.  

16:00  

16:05  

świetlica wiejska  

Butowo  

07.02.2019 r.  

18:00  

18:05  

świetlica wiejska  

Limża  

08.02.2019 r.  

16:00  

16:05  

świetlica wiejska  

Łodygowo  

08.02.2019 r.  

18:00  

18:05  

świetlica wiejska  

Kantowo  

11.02.2019 r.  

15:00  

15:05  

świetlica wiejska  

Goryń  

11.02.2019 r.  

16:00  

16:05  

świetlica wiejska  

Krzywka  

11.02.2019 r.  

18:00  

18:05  

świetlica wiejska  

Sobiewola  

12.02.2019 r.  

16:30  

16:35  

Sala OSP w  Kisielicach

Kisielice

12.02.2019 r.  

18:00  

18:05  

Sala OSP w  Kisielicach

Trupel  

14.02.2019 r.  

16:00  

16:05  

świetlica wiejska  

Jędrychowo  

14.02.2019 r.  

18:00  

18:05  

świetlica wiejska  

Wola

14.02.2019 r.  

20:00  

20:05  

Dom Sołtysa

Sołectwa Wola  

Ogrodzieniec

18.02.2019 r.  

16:00  

16:05  

świetlica wiejska  

Łęgowo

18.02.2019 r.  

18:00  

18:05  

świetlica wiejska  

Pławty Wielkie

19.02.2019 r.  

16:30  

16:35  

świetlica wiejska  

Klimy

19.02.2019 r.  

18:00  

18:05  

świetlica wiejska  

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH W GMINIE KISIELICE

od 7 lutego 2019 r. do dnia 18 lutego 2019 r.

 

Miejscowość

Data

I termin

II termin

Miejsce 

Biskupiczki

07.02.2019 r.

16:00

16:05

świetlica wiejska

Butowo

07.02.2019 r.

18:00

18:05

świetlica wiejska

Limża

08.02.2019 r.

16:00

16:05

świetlica wiejska

Łodygowo

08.02.2019 r.

18:00

18:05

świetlica wiejska

Kantowo

11.02.2019 r.

15:00

15:05

świetlica wiejska

Goryń

11.02.2019 r.

16:00

16:05

świetlica wiejska

Krzywka

11.02.2019 r.

18:00

18:05

świetlica wiejska

Ogrodzieniec

18.02.2019 r.

16:00

16:05

świetlica wiejska

Wola

18.02.2019 r.

18:00

18:05

Dom Sołtysa sołectwa Wola

Trupel

14.02.2019 r.

16:00

16:05

świetlica wiejska

Jędrychowo

14.02.2019 r.

18:00

18:05

świetlica wiejska

Klimy

15.02.2019 r.

16:00

16:05

świetlica wiejska

Pławty Wielkie

15.02.2019 r.

18:00

18:05

świetlica wiejska

Sobiewola

12.02.2019 r.

16:00

16:05

Sala Konferencyjna w Urzędzie Miejskim w Kisielicach

Łęgowo

12.02.2019 r.

17:30

17:35

świetlica wiejska

Kisielice

12.02.2019 r.

19:00

19:05

Sala OSP w Kisielicach

Kisielice 27 grudnia 2018 r.

RRG.N.7140.3.17.2018


OGŁOSZENIE

Burmistrz Kisielic po zatwierdzeniu projektu listy osób uprawnionych do najmu lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego Gminy Kisielice, przedstawionego przez Społeczną Komisję Mieszkaniową działającą przy Burmistrzu Kisielic ogłasza istę osób zakwalifikowanych do przydziału lokalu mieszkalnego na 2019 rok w następującej kolejności:

1. Trzcińska Aneta zam. Kisielice
2. Grzelak Agnieszka zam. Łodygowo
3. Zobel Renata zam. Goryń
4. Kanios Malwina zam. Klimy
5. Sienkiewicz Dariusz zam. Kisielice
6. Trochimczuk Barbara zam. Łęgowo
7. Kwiatkowska Wioletta zam. Kisielice
8. Nowak Sylwia zam. Kisielice
9. Uszler Paulina zam. Kisielice

Skargi, uwagi i zastrzeżenia do listy uprawnionych można składać pisemnie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kisielicach, ul. Daszyńskiego 5 ( pok. nr 2 ).

BURMISTRZ KISIELIC
/ - / Rafał Ryszczuk

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego  z dnia 28 grudnia 2018 r.

Na podstawie art.19 ust. 1 pkt 3 , art. 22 ust. 1 pkt 1 i art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2016 z późn. zm.), informuję, że Gmina Kisielice wykonując zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego ogłasza zamiar bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kisielice.

 

 1. Nazwa i adres właściwego organizatora publicznego transportu zbiorowego:

Gmina Kisielice reprezentowana przez Burmistrza Kisielic, ul. Daszyńskiego 5, 14 – 220 Kisielice,

 

 1. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia:

Bezpośrednie zawarcie umowy zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2016, z późn. zm.).

 

 1. Określenie rodzaju transportu oraz sieci komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy:

Publiczny transport zbiorowy w zakresie gminnych przewozów pasażerskich w transporcie drogowym dla n/w linii komunikacyjnych:

Linia komunikacyjna nr 1

Połączenia komunikacyjne:

Kisielice – Ogrodzieniec – Jędrychowo – Trupel – Goryń – Kisielice,

Linia komunikacyjna nr 2

Połączenia komunikacyjne:

Kisielice – Sobiewola – Kantowo – Krzywka – Goryń – Kisielice,

Linia komunikacyjna nr 3

Połączenia komunikacyjne:

Kisielice – Sobiewola – Limża – Biskupiczki – Butowo – Łodygowo – Limża – Sobiewola – Kisielice,

Linia komunikacyjna nr 4

Połączenia komunikacyjne:

 Kisielice – Klimy – Pławty Wielkie,

Linia komunikacyjna nr 5

Połączenia komunikacyjne:

Kisielice – Łęgowo – Stary Folwark – Nowy Folwark – Łęgowo – Kisielice.

Przewidywany sposób wynagrodzenia operatora publicznego transportu zbiorowego: rekompensata z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2) litera a) oraz ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2016, z późn. zm.).

 

 1. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia  umowy – do 31 grudnia 2019 r.

 

Załączniki:

1. Ogłoszenie - Pobierz

2. Plan transportu - Pobierz

 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Kisielicach informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 39/2018 Burmistrza Kisielic z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wymiaru czasu pracy w roku 2019 dla pracowników Urzędu Miejskiego w Kisielicach, wyznaczone zostały terminy, w których w roku 2019 udzielane będą śluby cywilne - śluby udzielane w soboty w godzinach od 12:00 do 16:00:

 • 19 stycznia 2019 r.

 • 23 lutego 2019 r.

 • 23 marca 2019 r.

 • 13 kwietnia 2019 r.

 • 18 maja 2019 r.

 • 29 czerwca 2019 r.

 • 27 lipca 2019 r.

 • 24 sierpnia 2019 r.

 • 7 września 2019 r.

 • 26 października 2019 r.

 • 23 listopada 2019 r.

 • 14 grudnia 2019 r.

Śluby udzielane są także w dni powszednie od poniedziałku do piątku  w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Kisielicach

 

Szczegółowych informacji można zasięgnąć osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kisielicach lub telefonicznie pod nr tel. 55 2785520.

 

Ślub cywilny może odbyć się po upływie miesiąca od daty złożenia zapewnienia braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

 

Zgłaszając chęć zawarcia małżeństwa i wybierając dzień jego zawarcia należy pamiętać, że narzeczeni powinni wcześniej mieć przeniesione do rejestru stanu cywilnego swoje akty urodzenia oraz akty małżeństw wcześniej zawartych i rozwiedzionych lub akty zgonów poprzednich małżonków. Bowiem w przypadku konieczności złożenia zlecenia do innego urzędu stanu cywilnego o wprowadzenie do rejestru stanu cywilnego aktów stanu cywilnego narzeczonych, niezbędna będzie kolejna wizyta w USC.

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24.12.2018 r. i 31.12.2018r.  Urząd Miejski w Kisielicach będzie czynny do godziny 12:00.