Na podstawie umowy o dofinansowanie numer 00455/17/07043/OZ-LZ/D z dnia 11-10-2017 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, zrealizowane zostało zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kisielice-2017”, mającego na celu demontaż, transport i utylizację zalegających na nieruchomościach z terenu gminy Kisielice materiałów zawierających azbest.

Na podstawie umowy nr RRG.OŚ.272.1.6.2017 z dnia 20 września 2017 r., podpisanej między Gminą Kisielice reprezentowaną przez Burmistrza Kisielic przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy a firmą Pro-Eko Serwis Sp. z o.o., Bierzewice 62, 09-500 Gostynin, zebranych zostało 38,242 Mg materiałów zawierających azbest w postaci pokryć dachowych (eternitu) na łączną kwotę 12569,70 zł przy dotacji z WFOŚiGW w kwocie 6284,85 zł.

W związku z realizacją zadania pracami objętych zostało 13 nieruchomości z których zdemontowano pokrycia dachowe zawierające azbest. Pierwotnie nieruchomości objętych zadaniem było 15, jednak w trakcie realizacji dwóch właścicieli złożyło rezygnację.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 12.12.2017 r. kasa Urzędu Miejskiego w Kisielicach czynna będzie do godz. 12:00 (do odwołania).

Za utrudnienia przepraszamy.

Uprzejmie informujemy, że obiekt sportowy ORLIK w Kisielicach od 1 grudnia 2017 roku jest nieczynny. O uruchomieniu ORLIKA w roku 2018 będziemy informować w późniejszym terminie.

Uprzejmie informujemy, że dnia 27 listopada 2017 r. (Poniedziałek) w Urzędzie Miejskim w Kisielicach będą trwały w godzinach porannych (7:15 -10:00) prace związane z modernizacją systemów komputerowych. W związku z tym mogą wystąpić trudności w załatwieniu niektórych spraw takich jak: opłaty w kasie, wydawanie zaświadczeń, itp.

Za utrudnienia przepraszamy.

Uprzejmie informujemy, że dnia 20 listopada 2017 r. (Poniedziałek) Urząd Miejski w Kisielicach będzie zamknięty. W ważnych sprawach prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 662-326-370 do godz. 15:15.

Za utrudnienia przepraszamy.

Burmistrz Kisielic wystąpił do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego z wnioskiem o uruchomienie Podstacji Pogotowia Ratunkowego w Kisielicach. Przygotowaliśmy wszystko do sprawnego działania takiej podstacji, teraz liczymy na przychylność wojewody – mówi burmistrz Kisielic Rafał Ryszczuk. Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie podstacja znajdować się będzie w Gminnym Centrum Reagowania.