Kontakt

Aktualności

Poszukiwane osoby do pracy w projekcie

 Logotypy funduszy europejskich

Zgodnie z założeniami Projektu „Wsparcie osób niesamodzielnych w Gminie Kisielice” Nr PRWM.11.02.03-28-0019/18 Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz projektu Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior+” Nr PS-I.946.24.10.2019 dofinansowany w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2019, Gmina Kisielice prowadzi Klub Seniora, w którym realizowane jest wsparcie dla 30 seniorów.

W ramach zadania nr 1 Utworzenie i bieżące funkcjonowanie 30 miejsc w Klubie seniora w Gminie Kisielice poszukiwane są osoby do pracy w projekcie:

 1. Instruktor tańca – wymagania - wykształcenie kierunkowe minimum 2 letnie doświadczenie w pracy jako instruktor tańca.

Zakres czynności - prowadzenie zajęć tanecznych.

Łączna ilość godzin zaangażowania w projekcie - 96 godzin

Forma zatrudnienia/zaangażowania w projekcie - umowa zlecenie

 1. Prowadzący zajęcia muzyczne

Zakres czynności – prowadzenie zajęć muzycznych.

Łączna ilość godzin/zaangażowania w projekcie – 64 godziny

Forma zatrudnienia/zaangażowania w projekcie - wolontariat

 1. Lekarz geriatra -wymagania - wykształcenie kierunkowe oraz ukończone szkolenia, seminaria, kursy z zakresu geriatrii (na potwierdzenie spełnienia warunku wykonawca przedkłada dyplom, certyfikaty, zaświadczenia lub inne dokumenty potwierdzający kwalifikacje lekarza geriatry)

Zakres czynności – świadczenie usługi w zakresie porad lekarskich na rzecz uczestników Klubu Seniora przy ul. Mickiewicza 25, w Kisielicach, w ramach Dofinansowania zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, Moduł II – Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”/Klub „Senior+” w okresie od lipca 2020 r. do maja 2021r., z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia okresu realizacji projektu, który nie będzie miał wpływu na zaplanowaną ilość godzin realizowanej usługi – w łącznym wymiarze 36 godz., przy czym za jedną godzinę rozumie się 60 min., usług świadczonych na rzecz uczestników projektu.

Forma zatrudnienia/zaangażowania w projekcie - umowa zlecenie

 Osoby zainteresowane pracą mogą składać CV i podanie w Biurze Projektu do Koordynatora Projektu

pok. nr 5A tel. 55 278-55-27 lub 514199633

 Wymagane dokumenty:

Załączniki:

1. Życiorys zawodowy (DOCX, 56KB)

2. Życiorys zawodowy (PDF, 194KB)

 

Klub Seniora

 


Partnerzy

 • Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach
 • eUrząd Skarbowy
 • PROW 2014 2020 logo kolor
 • Rozwój Polski Wschodniej
 • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
 • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
 • Biblioteka Narodowa
 • Legimi
 • Szukam Książki
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Fundacja Aktywnej Rehabilitacji
 • Innowacyjna Gospodarka
 • Kapitał Ludzki
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Związek Powiatów Polskich