Kontakt

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dystrybucja żywności w Kantowie została odwołana

Logo z napisem Informacja na czerwonym tle.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach informuje, iż uwagi na brak artykułu spożywczego tj. kawy zbożowej dystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogramu 2020 zaplanowana na dzień 16 czerwca 2021 roku oraz 17 czerwca 2021 roku została odwołana.


Partnerzy

 • Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach
 • eUrząd Skarbowy
 • PROW 2014 2020 logo kolor
 • Rozwój Polski Wschodniej
 • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
 • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
 • Biblioteka Narodowa
 • Legimi
 • Szukam Książki
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Fundacja Aktywnej Rehabilitacji
 • Innowacyjna Gospodarka
 • Kapitał Ludzki
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Związek Powiatów Polskich