Kontakt

Aktualności

Nabór wniosków o dofinansowanie - rozwój usług rolniczych

Widok z góry kombajnu na tle pola podczas koszenia zboża.

Do 13 stycznia 2021 r Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski na Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych z PROW na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą obiegać się osoby fizyczne i prawne, jednostki nieposiadające osobowości prawnej działający, jako mikro lub małe przedsiębiorstwa usługowe na rzecz gospodarstw rolnych zgodnie z kodami PKD w przynajmniej jednym z sektorów:

 • 01.61.Z – Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną,
 • 01.62.Z – Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich,
 • 01.63.Z – Działalność usługowa następująca po zbiorach

przez minimum 2 lata przed dniem złożenia wniosku.

Maksymalna kwota wsparcia wynosi 500 tys. zł w formie refundacji do 50% kosztów obejmujących:

 • koszty zakupu lub leasingu (zakończonego przeniesieniem prawa własności),
 • nowych maszyn,
 • narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej,
 • aparatury pomiarowej i kontrolnej,
 • sprzętu komputerowego i oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług,
 • oraz koszty wdrożenia systemu zarządzania jakością, opłat za patenty i licencje.

Refundacja NIE OBEJMUJE: zakupu nieruchomości, rzeczy używanych, jak również kosztów robót budowlanych, leasingu zwrotnego oraz podatku VAT.

Wnioski należy składać do regionalnych oddziałów ARiMR zgodnych z miejscem realizacji inwestycji osobiście, przez upoważnioną osobę, przesyłka rejestrowaną w placówkach Poczty Polskiej lub w formie elektronicznej (przez e-PUAP).

Więcej informacji o naborze wraz z niezbędną dokumentacją można znaleźć na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 


Partnerzy

 • Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach
 • PROW 2014 2020 logo kolor
 • Rozwój Polski Wschodniej
 • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
 • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
 • Biblioteka Narodowa
 • Legimi
 • Szukam Książki
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Fundacja Aktywnej Rehabilitacji
 • Innowacyjna Gospodarka
 • Kapitał Ludzki
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Związek Powiatów Polskich