Kontakt

Aktualności

Usuwanie azbestu

Burmistrz Kisielic ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kisielice na 2021 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłosił kolejną edycję konkursu na dofinansowanie kosztów demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest, w ramach którego Gmina Kisielice ma możliwość ubiegania się o środki finansowe na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości znajdujących się na jej obszarze. Gmina Kisielice planuje wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie o dofinansowanie zadania pod nazwą "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kisielice" w imieniu wszystkich zainteresowanych osób fizycznych, przedsiębiorców i innych uprawnionych podmiotów, którzy posiadają wyroby zawierające azbest.

Zadanie będzie realizowane do 30 listopada 2021 r.

W związku z powyższym wnioski o udzielenie dofinansowania na zadania związane z usuwaniem wyrobów azbestowych należy składać w terminie do: 2 czerwca 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Kisielicach.

Wzory wniosków są udostępnione sołtysom miejscowości, w Urzędzie Miejskim w Kisielicach oraz w załączniku poniżej.

 

Załączniki:

Wniosek o dofinansowanie usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z nieruchomości - WORD

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest - PDF


Partnerzy

 • Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach
 • eUrząd Skarbowy
 • PROW 2014 2020 logo kolor
 • Rozwój Polski Wschodniej
 • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
 • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
 • Biblioteka Narodowa
 • Legimi
 • Szukam Książki
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Fundacja Aktywnej Rehabilitacji
 • Innowacyjna Gospodarka
 • Kapitał Ludzki
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Związek Powiatów Polskich