Kontakt

Aktualności

Informacja w sprawie szacowania szkód suszowych

Logo z napisem Informacja na czerwonym tle.

Wnioski o szacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych rzez suszę (nie dotyczy środków trwałych spowodowanych w wyniku suszy) producenci rolni mogą składać wyłącznie za pomocą publicznej aplikacji. Za pomocą tej aplikacji korzystając z własnego Profilu Zaufanego, określa zakres i stopień strat spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych w swoim gospodarstwie rolnym. Aplikacja jest dostępna na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub po wpisaniu w przeglądarce internetowej hasła Zgłoś Szkodę Rolniczą. Sporządzenie protokołu odbywa się wyłącznie przez publiczną aplikację, tzn. bez udziału Komisji gminnych szacujących straty, powołanych zarządzeniami właściwego miejscowo Wojewody.

Wniosek o oszacowanie szkód spowodowanych wystąpieniem suszy producent rolny składa za pomocą publicznej aplikacji do dnia 15 października roku wystąpienia suszy.

W przypadku szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę lub suszę w środku trwałym, straty szacowane są tak jak dotychczas, przez komisje powołane przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego. W związku z powyższym producenci rolni powinni kierować wnioski o oszacowanie szkód spowodowanych tymi zjawiskami do urzędów gmin właściwych ze względu na miejsce wystąpienia tych szkód, zgodnie z informacją zamieszczoną na wzorach wniosków tj. do gminy gdzie znajduje się siedziba gospodarstwa (wzór nr 1), a jeżeli grunty gospodarstwa położone są na terenie innej gminy lub gmin województwie warmińsko-mazurskim, w których jednocześnie wystąpiły szkody (wzór nr 2 uproszczony).

Szczegółowe informacje oraz wzory wniosków znajdują się na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

 


Partnerzy

 • Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach
 • eUrząd Skarbowy
 • PROW 2014 2020 logo kolor
 • Rozwój Polski Wschodniej
 • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
 • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
 • Biblioteka Narodowa
 • Legimi
 • Szukam Książki
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Fundacja Aktywnej Rehabilitacji
 • Innowacyjna Gospodarka
 • Kapitał Ludzki
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Związek Powiatów Polskich