Kontakt

Ochrona środowiska

Czyste powietrze

Logo programu czyste powietrze

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w prowadzi nabór wniosków w ramach Rządowego Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, na dofinansowanie wymiany ogrzewania i docieplenia budynków będzie prowadzony w oparciu o zmienione zasady czyli nowy wzór formularza wniosku o dofinansowanie oraz nowy regulamin naboru wniosków.

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie


Najważniejsze zmiany od 15 maja br. w Programie:
– uproszczenie zasad przyznawania dotacji;
– krótszy czas rozpatrywania wniosków;
– uproszczenie wniosku o dotację;
– integracja z Programem “Mój Prąd”;
– wysokość dotacji powiązana z efektem ekologicznym;
– dotacje na termomodernizację, dla tych którzy już wymienili źródła ciepła;
– możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych i zakończonych.

Na co można uzyskać dofinansowanie:
– źródła ciepła – wymiana, zakup, montaż;
– instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;
– wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła;
– mikroinstalacja fotowoltaiczna;
– ocieplenie przegród budowlanych;
– stolarka drzwiowa i okienna;
– dokumentacja (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

 


Partnerzy

 • Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach
 • PROW 2014 2020 logo kolor
 • Rozwój Polski Wschodniej
 • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
 • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
 • Biblioteka Narodowa
 • Legimi
 • Szukam Książki
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Fundacja Aktywnej Rehabilitacji
 • Innowacyjna Gospodarka
 • Kapitał Ludzki
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Związek Powiatów Polskich