Kontakt

Ochrona środowiska

„Czyste Powietrze” – zmiany

Logo czyste powietrze zdrowy wybór

Nastąpiły zmiany kryterium dochodowego w programie „Czyste Powietrze”. Zwiększone zostały progi dochodowych od 1 lipca 2021 r. do podwyższonego poziomu dofinansowania – teraz próg wynosi do 1564 zł przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym, a dla gospodarstw jednoosobowych do 2189 zł.

Punkt konsultacyjno-informacyjny czynny jest w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 8:00-10:00 oraz we wtorki i czwartki w godzinach 12:00-14:00. Istnieje możliwość udzielenia Mieszkańcom Gminy Kisielice pomocy w procesie składania wniosku i uzyskaniu dofinansowania przez przeszkolonych pracowników Urzędu Miejskiego. W przypadku chęci wypełnienia wniosku o dofinansowanie w siedzibie urzędu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny, pod numerem 55 278 55 08.

Więcej informacji na stronie: https://portal.fundusz.olsztyn.pl/

Do złożenia wniosku w programie Czyste Powietrze niezbędne są:
• numer Księgi Wieczystej nieruchomości, na której planowana jest inwestycja,
• numer PESEL właścicieli nieruchomości,
• numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania (tylko polskie rachunki prowadzone w zł.),
• rok wydania pozwolenia na budowę budynku lub zgłoszenia użytkowania budynku,
• powierzchnię całkowita budynku,
• w przypadku ubiegania się o dofinansowanie na termomodernizację budynku, liczba m2 przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych,
• jeżeli inwestycja została już rozpoczęta, data wystawienia pierwszej faktury
• formularz PIT za 2019 r. / 2020 r.- w przypadku wnioskowania o podstawowy poziom dofinansowania (roczny dochód Beneficjenta nie może przekraczać 100 000 zł w 2020 r.) lub zaświadczenie z MGOPS w Kisielicach o dochodach z 2019 r. – w przypadku wnioskowania o podwyższony poziom dofinansowania (przeciętny miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekracza: 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym; 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym).

Uwaga! Wnioskowanie o dofinansowane na zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” będzie możliwy tylko do końca bieżącego roku. Koszt będzie kwalifikowany pod warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego swoim zakresem zakup i montaż kotła na węgiel do 31 grudnia 2021 r. (konieczne jest wystawienie faktury lub równoważnego dokumentu księgowego z datą do 31 grudnia 2021 r.). Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie już można składać wniosków o dotacje na kotły węglowe.


Partnerzy

 • Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach
 • eUrząd Skarbowy
 • PROW 2014 2020 logo kolor
 • Rozwój Polski Wschodniej
 • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
 • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
 • Biblioteka Narodowa
 • Legimi
 • Szukam Książki
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Fundacja Aktywnej Rehabilitacji
 • Innowacyjna Gospodarka
 • Kapitał Ludzki
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Związek Powiatów Polskich