Kontakt

Rolnictwo

Rusza nabór wniosków o pomoc dla rolników

Logo z napisem Ogłoszenie

9 września br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła nabór wniosków o pomoc dla rolników dotkniętych kryzysem w wyniku pandemii COVID-19, którzy ponieśli straty.

O kwotę do 7 tys. euro ubiegać się mogą:
• rolnicy (lub ich małżonkowie) hodujący zarejestrowane zwierzęta gospodarskie,
• hodowcy drobiu rzeźnego (przynajmniej 1000 szt. kurcząt, gęsi, lub indyków),
• hodowcy roślin ozdobnych,
 
Wnioski należy składać do powiatowych biur Agencji:
• osobiście,
• przesyłką pocztową,
• w formie elektronicznej (ePUAP).
 
Nabór wniosków trwa do 30 września 2020 roku. Wysokość dotacji zależna jest od wielkości i rodzaju produkcji.
 
Szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać w biurach i oddziałach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a także na stronie internetowej pod adresem: https://www.arimr.gov.pl oraz pod numerem infolinii: 800-38-00-84.

Partnerzy

 • Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach
 • PROW 2014 2020 logo kolor
 • Rozwój Polski Wschodniej
 • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
 • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
 • Biblioteka Narodowa
 • Legimi
 • Szukam Książki
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Fundacja Aktywnej Rehabilitacji
 • Innowacyjna Gospodarka
 • Kapitał Ludzki
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Związek Powiatów Polskich