Kontakt

Rolnictwo

Zwrot podatku akcyzowego w 2021 roku

Zwrot akcyzy dla rolników. Czerwony kanister obok zboża wskazujący strzałką na stos pieniędzy

Producent rolny, który chce uzyskać zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej powinien złożyć wniosek o zwrot podatku do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego.

 

Terminy składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w 2021 roku:

 • Od 1 lutego 2021 roku do 1 marca 2021 roku wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) lub paragonami z NIP (lub ich kopiami) do kwoty 450,00 zł lub 100 euro, stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 roku do 31 stycznia 2021 roku.
  Od 2 sierpnia 2021 roku do 31 sierpnia 2021 roku wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) lub paragonami z NIP (lub ich kopiami) do kwoty 450,00 zł lub 100 euro, stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 roku do 31 lipca 2021 roku.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi:

 • 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
  30,00 zł * średnia roczna liczba DJP bydła

Pieniądze wypłacane będą przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku w terminach:

 • 1 - 30 kwietnia 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
 • 1 - 30 października 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z późniejszymi zmianami.

UWAGA! Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej obowiązkowo należy dołączyć wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Brak wypełnionego formularza informacji skutkuje wystawieniem decyzji odmownej.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego oraz formularz informacji dostępne są do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.


Partnerzy

 • Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach
 • PROW 2014 2020 logo kolor
 • Rozwój Polski Wschodniej
 • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
 • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
 • Biblioteka Narodowa
 • Legimi
 • Szukam Książki
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Fundacja Aktywnej Rehabilitacji
 • Innowacyjna Gospodarka
 • Kapitał Ludzki
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Związek Powiatów Polskich