XVII Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Kisielicach, odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2020 r. (piątek) o godz. 13 00 w świetlicy Wiejskiej w Jędrychowie.

 

XVII Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej odbędzie się na podstawie art.15zzx ust.1 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 r. poz. 374 z późn.zm.) W związku z powyższym nie ma możliwości uczestniczenia w sesji mieszkańców gminy Kisielice oraz dziennikarzy poza osobami, które zgłosiły się do udziału w Debacie nad Raportem o Stanie Gminy. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia transmisji on-line na stronie https://euslugi.kisielice.pl/erada/#/klient/sesje/sesja/100 zakładka Wideo.

 

Porządek posiedzenia dostępny w systemie eRada - https://euslugi.kisielice.pl/erada/#/klient/sesje/sesja/100

 

Budżet obywatelski na rok 2021

Gmina Kisielice realizuje projekt dofinansowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach modułu I "Instytucje" programu "Stabilne Zatrudnienie - osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej"

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansuje realizację działań aktywizacyjnych dla Gminy Kisielice w ramach wyposażenia stanowiska pracy, zakupu oprogramowania i szkoleń w wysokości 33 620,67 zł.

Barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi) to agresywna, inwazyjna roślina parząca !

Barszcz Sosnowskiego został sprowadzony do Polski z Kaukazu jako roślina pastewna. Jednak ze względu na zawartość substancji toksycznych zrezygnowano z jego uprawy. Występuje na terenie całej Polski, najczęściej spotkać go można wzdłuż strumieni wodnych, na skarpach rowów, na obrzeżach pól i lasów oraz na łąkach i pastwiska. Jest uznawany za jedną z największych roślin zielnych na świecie. Dorasta w ciągu jednego sezonu do 4-5 metrów wysokości, z białymi, drobnymi kwiatami zebranymi w gigantyczny (o średnicy ok. 50 cm) baldach złożony (kształt parasolki), o dużych liściach (ok 150 cm średnicy).
Objawy kontaktu z barszczem Sosnowskiego
We wszystkich częściach rośliny występuje olejek eteryczny, zawierający m.in. furanokumaryny, których zadaniem jest ochrona rośliny przed owadami i patogenami, stanowiąc jednocześnie zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia ludzi. Związki te mają powinowactwo do DNA, dzięki czemu łatwo łączą się z DNA komórek skóry, powodując ich obumieranie. Intensywność reakcji zależy od ilości olejku eterycznego, który miał kontakt ze skórą, intensywności ekspozycji na światło oraz wrażliwość osobnicza.
Furanokumaryny są emitowane do otoczenia i mogą osadzać się na skórze nie tylko w bezpośrednim kontakcie z rośliną, ale również przez powietrze, co ma miejsce szczególnie w upalne, wilgotne dnia.
Wśród objawów u osób mających kontakt z barszczem wymienia się: nudności, wymioty, bóle głowy, a także obrażenia układu oddechowego, oczu, a nawet wstrząs anafilaktyczny.

Jak się ustrzec przed poparzeniem ?
➢ nie dotykać i nie zrywać roślin przy użyciu gołych rąk,
➢ nie pozwalać dzieciom na zabawę nieopodal barszczu Sosnowskiego
➢ w upalne dni unikać zbliżania się do rośliny, ze względu na lotne olejki eteryczne emitowane do otoczenia, które mogą osadzać się na skórze.

Objawy
• na skutek kontaktu skóry z rośliną obserwuje się objawy podobne do
poparzenia termicznego,
• mogą pojawić się pęcherze z surowiczym płynem, a nawet głębokie rany
objawy występują po kilkunastu minutach od kontaktu z rośliną, największe
natężenie następuje w ciągu 30 minut do 2 godzin.
• objawy mogą nasilać się w ciągu 24 godzin
Zasady postępowania w przypadku wystąpienia poparzenia
• w przypadku bezpośredniego narażenia/ kontaktu z rośliną, a nie wystąpiły objawy poparzenia należy obmyć skórę dużą ilością letniej wody z mydłem.
• ponadto zaleca się umyć wszystkie przedmioty i uprać odzież, która miała kontakt z barszczem,
• jeżeli pojawiły się pęcherze surowicze, ale nie doszło do ich rozerwania, można zastosować miejscowo maści (kremy) kortykosteriodowe,
• w przypadku kontaktu oczu z rośliną należy je przemyć dokładnie wodą, chronić przed światłem i skonsultować z okulistą,
• nie dotykaj zmienionych miejsc na skórze, stosuj na nie chłodne okłady z lodu, a dobór środków farmakologicznych skonsultuj z lekarzem,
• w przypadku silnego poparzenia i występujących problemów oddechowych wezwij pogotowie ratunkowe,
• niezależnie od stopnia nasilenia objawów – należy unikać ekspozycji na światło słoneczne (nawet w przypadku braku objawów przynajmniej przez 48 godzin).
fot. H.Kawalec
Fot. M. Urbanek

 

pdfBarszcz Sosnowskiego(PDF, 151,12KB)

1. Przepisy prawne

 • Ustawa z dnia 4 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2016r. poz. 2007).
 • Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2019r. poz. 2178).
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru znaku graficznego zawierającego informację „PRODUKT POLSKI” (Dz. U. z 2016r. poz. 2148).

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ww. ustawa o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, która wprowadziła możliwość stosowania oznakowania „PRODUKT POLSKI”. Powyższe przepisy określają jednolite kryteria dotyczące dobrowolnego umieszczania informacji „PRODUKT POLSKI”.

Stanowią one, że produkty muszą być wyprodukowanie z surowców wytworzonych na terenie Polski z tym, że w produktach przetworzonych dopuszcza się użycie importowanych składników (np. przypraw, bakalii) w ilości do 25% masy tych produktów, pod warunkiem, że składniki takie nie są wytwarzane w kraju.

 2. Logo oznaczenia/informacji „PRODUKT POLSKI”

Wzór znaku graficznego zawierającego informację „PRODUKT POLSKI” określają przepisy ww. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Określenie wzoru znaku „Produkt polski” miało na celu umożliwienie konsumentom łatwiejsze wyszukiwanie produktów spełniających kryteria określone w ustawie o jakości handlowej dla informacji „PRODUKT POLSKI”, czyli wytworzonych w Polsce z użyciem polskich surowców.

W rozporządzeniu przyjęto prosty wzór znaku, który bardzo łatwo będzie kojarzył się konsumentom z krajowymi wyrobami – tło biało-czerwone i niestylizowany napis „PRODUKT POLSKI”. Znak graficzny zawierający informację „PRODUKT POLSKI” ma kształt prostokąta podzielonego w poziomie na dwa prostokąty. Kontur znaku wyznacza obrys w kolorze czerwonym.

 3. Wymagania szczegółowe

 • Produkty przeznaczone do oznakowania informacją „PRODUKT POLSKI” muszą być wyprodukowane z surowców wytworzonych na terenie Polski z tym, że w produktach przetworzonych dopuszcza się użycie importowanych składników (np. przypraw, bakalii) w ilości do 25% masy tych produktów, pod warunkiem, że składniki takie nie są wytwarzane w kraju.
 • Produkty nieprzetworzone mogą zostać oznakowane informacją „PRODUKT POLSKI”, jeżeli produkcja, uprawa lub hodowla, w tym zbiory, dojenie (w przypadku krów, owiec i kóz) odbyła się na terytorium Polski.
 • W przypadku mięsa dodatkowo wymaga się, aby zostało pozyskane ze zwierząt urodzonych, chowanych i ubitych na terytorium Polski.
 • W przypadku produktów pochodzenia zwierzęcego innych niż mięso, dodatkowo wymaga się, aby zostały pozyskane od zwierząt, których chów odbywa się na terytorium Polski.
 • Produkty przetworzone uzyskane w wyniku przetworzenia produktów nieprzetworzonych, dla których można stosować informację „PRODUKT POLSKI” muszą dodatkowo odpowiadać następującym wymaganiom:
 • ich przetworzenie odbyło się na terytorium Polski,
 • wszystkie ich składniki nieprzetworzone spełniają wymagania wskazane powyżej dla produktów nieprzetworzonych, które mogą zostać oznakowane informacją „PRODUKT POLSKI”,
 • inne niż wskazane wyżej składniki nie mogą przekraczać 25% łącznej masy wszystkich składników w chwili ich użycia do wyprodukowania tego produktu (z wyłączeniem użytej wody) pod warunkiem, że składników tych nie można zastąpić takimi samymi składnikami, które zostały wyprodukowane na terytorium Polski.

 4. Inne kryteria i wymagania

Podmiot odpowiedzialny za oznakowanie produktu, który będzie chciał w oznakowaniu podać informację o spełnianiu powyższych kryteriów, może to zrobić albo poprzez umieszczenie informacji „PRODUKT POLSKI” albo poprzez umieszczenie znaku graficznego zawierającego tę informację.

 

Podmioty, które umieszczają informację „PRODUKT POLSKI” bez spełniania powyższych kryteriów podlegają karze określonej przepisami ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2019, poz. 2178).

Wielkimi krokami zbliża się koniec roku. W poniedziałek (31 grudnia) sylwestrowa noc. Jedyna taka w roku. Pamiętajmy, liczy się tylko szampańska zabawa!

Dla miłośników imprez w plenerze kisielicki ośrodek kultury ma propozycję nie do odrzucenia. Organizatorzy zapraszają do amfiteatru miejskiego gdzie odbędzie się wystrzałowy Sylwester pod Gwiazdami. By wspólnie powitać Nowy Rok spotkamy się tradycyjnie w amfiteatrze miejskim – mówi burmistrz Kisielic Rafał Ryszczuk. Tam od godz. 23.00 rozpoczniemy zabawę w rytmach największych hitów muzyki tanecznejO północy wystrzelą korki od szampana i fajerwerki – kończy włodarz. 

 

W 2018 roku 9 par małżeńskich z terenu Gminy Kisielice obchodziło zaszczytny jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego.

W związku z tym wydarzeniem 30 listopada 2018 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kisielicach odbyło się uroczyste spotkanie z Jubilatami, w czasie którego Burmistrz Kisielic Rafał Ryszczuk wręczył Jubilatom „Medale za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, listy gratulacyjne od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i  Burmistrza Kisielic oraz bukiety kwiatów. W uroczystości udział wzięła również Sekretarz Gminy Stanisława Barbara Pękala oraz Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Kisielicach Hanna Zalewska.

Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze, pełnej wspomnień i refleksji, przy lampce szampana, kawie i okolicznościowym torcie.

„Medale za długoletnie pożycie małżeńskie” od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymały następujące pary:  

 1. Eugenia i Ryszard Bartkowscy.
 2. Longina i Ryszard Bodnarowie.
 3. Krystyna i Wacław Borkowscy- Kietlińscy.
 4. Zofia i Józef Gołkowscy.
 5. Krystyna i Jan Janochowie.
 6. Maria i Ryszard Korzeniakowie.
 7. Teresa i Edmund Olszewscy.
 8. Barbara i Stanisław Serwatkowie.
 9. Barbara i Mieczysław Turkowie.

 

Dożynki Gminne  - Fotorelacja

 

 

Burmistrz Kisielic zaprasza miłośników biegania do udziału w kolejnej edycji biegu pn. Kisielicka Piątka. Głównym celem organizowanego wydarzenia jest popularyzacja biegania jako najprostszej formy czynnego wypoczynku i rekreacji ruchowej oraz promocja Gminy Kisielice.

 

 

TERMIN i MIEJSCE:

 • termin: 1 września 2018 r.
 • start: 11:00, Aleja Wojska Polskiego, Kisielice
 • meta: Stadion Miejski, Kisielice
 • BIURO ZAWODÓW: Amfiteatr Miejski, Aleja Wojska Polskiego 37, 14-220 Kisielice.

TRASA:

 • Dystans: 5 km - nawierzchnia asfaltowa, teren.
 • Jedna pętla prowadząca ulicami Kisielic i okolic

UCZESTNICTWO: Dzieci do 13 roku życia K/M (I-III); Młodzież 14-17 lat K/M (I-III); Klasyfikacja 18 – 49 lat K/M (I-III); Klasyfikacja 50 – 59 lat K/M (I-III); Klasyfikacja 60 + K/M (I-III)

Zapisy oraz informacje Mariusz Gołębiowski tel. 514199633

ORGANIZATORZY: Gmina Kisielice; Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach; Ludowy Klub Sportowy Olimpia Kisielice

 

Załączniki:
1. Regulamin
2. Karta zgłoszenia oraz oświadczenia uczestników
3. Karta zgłoszenia oraz oświadczenia uczestników dla osób niepełnoletnich

Wypełnioną kartę zgłoszenia przesłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Konkurs Fotograficzny

Regulamin dot. konkursu fotograficznego - regulamin