Zmienna pogoda nie przeszkadzała licznie zgromadzonym mieszkańcom świętować obchody Dożynek Gminnych w Kisielicach.

Uroczystości dożynkowe rozpoczął korowód zespołów wieńcowych, wraz z zaproszonymi gośćmi, którzy przemaszerowali do amfiteatru miejskiego gdzie Polową Mszę Świętą odprawił ksiądz proboszcz Damian Nyk wraz z duszpasterzem Tadeuszem Okręglickim. Oprawę mszy swym występem uświetniła schola działająca przy kisielickiej parafii.
W trakcie mszy dokonano poświęcenia chleba symbolu dożynkowych planów a także wieńców dożynkowych oraz innych darów z tegorocznych zbiorów.

Po zakończeniu uroczystości kościelnych Burmistrz Kisielic Rafał Ryszczuk wspólnie ze Starostami tegorocznych dożynek podzielili chleb a następnie przekazali go Sołtysom by ci rozdali go wśród mieszkańców. Część oficjalną swoim przemówieniem zakończył Burmistrz Kisielic, dziękując rolnikom za trud i ogrom pracy jaką wkładają w uprawę ziemi. Powitał również mieszkańców oraz wszystkich gości licznie przybyłych na obchodzone w tym dniu Święto Plonów. Wśród gości pojawili się przedstawiciele Marszałka jak i Wojewody województwa Warmińsko Mazurskiego, radni Rady Powiatu Iławskiego, przedstawiciele służb mundurowych, jednostek samorządowych, radni Rady Miejskiej w Kisielicach, sołtysi, duchowni oraz mieszkańcy miasta jak i gminy Kisielice.

Starościną dożynek, była przedstawicielka sołectwa Krzywki Pani Lucyna Konowalska, która wspólnie z mężem Robertem od roku 1999 prowadzi gospodarstwo rolne o pow. 120 ha. Gospodarstwo specjalizuje się w uprawie pszenicy, rzepaku, kukurydzy i trawy nasiennej. Państwo Konowalscy dążą do poprawy warunków pracy modernizując i unowocześniając swoje gospodarstwo. W swoim gospodarstwie wykorzystują nowoczesne dostosowane do wymogów UE maszyny i urządzenia.

Starostą dożynek, był przedstawiciel sołectwa Limża Pan Sławomir Bartyzel, który wspólnie żoną Anna od roku 2004 prowadzi gospodarstwo rolne o pow. 49 ha. Gospodarstwo specjalizuje się w uprawie pszenicy, rzepaku i trawy nasiennej. Państwo Bartyzel przez wiele lat sukcesywnie rozwijają i modernizują swoje gospodarstwo m.in. poprzez zakup nowoczesnego sprzętu rolniczego. Starosta dożynek aktywnie uczestniczy w życiu społecznym sołectwa od roku 2011 pełni funkcję sołtysa wsi Limża.

Artystyczna scena dożynkowa gościła w tym dniu zespoły folklorystyczne, były to Pomerania z Kisielic oraz Kalina z Jędrychowa. Następnie publiczność w świat akordeonowych melodii przeniósł wirtuoz Grzegorz Grzanka. Z hitami polskiej muzyki popularnej wystąpił również kisielicki kwartet Mirana. Gwiazdą wieczoru był zespół Piękni i Młodzi.

Tradycyjnie został rozstrzygnięty konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy ogłoszony przez Burmistrza Kisielic. W konkursie wieńców dożynkowych wystartowało 6 sołectw. Pierwsze miejsce zajęło sołectwo Jędrychowo z wieńcem przygotowanym przez tamtejsze Koło Gospodyń Wiejskich, drugie sołectwo Łęgowo, a trzecie sołectwo Trupel. Pozostałe sołectwa biorące udział w konkursie to: Butowo, Biskupiczki oraz Komitet Osiedlowy „Przyszłość” reprezentujący Miasto Kisielice. W konkursie wieńców włodarz Kisielic ufundował nagrody finansowe. I tak zespoły wieńcowe otrzymały kolejno: za I-sze miejsce 1000,00 zł, za II-gie miejsce 700,00 zł i za zajęcie III-go miejsca 500,00 zł. Pozostali otrzymali wyróżnienia w kwocie 250,00 zł.

Najładniejszy wieniec wybierała również publiczność. Według głosujących w konkursie publiczności najładniejszym okazał się być wieniec przygotowany przez sołectwo Trupel. Nagrody w konkursie ufundowała Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, która dodatkowo zakupiła puchary dla Starostów tegorocznych dożynek.
Wśród specjałów kulinarnych Burmistrz Kisielic polecał i częstował: żurem staropolskim na wędzonce, pieczonymi prosiętami oraz na deser słodkimi wypiekami kuchni domowej.

Wśród stoisk lokalnych stowarzyszeń jakie pojawiły się na dożynkach wymienić należy swojską chatkę, w której Seniorzy i Pomerania serwowali darmowe specjały w postaci chleba ze smalcem i ogórkami kiszonymi oraz kawę i herbatę. Ogrody Działkowe „Zgoda” prezentowały plony działkowców a także częstowali swojskimi przetworami z działkowych zbiorów, do tego również serwowali kawę i herbatę. Ze swoim stoiskiem pojawiła się również pracownia rzeźby działająca przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kisielicach.