Ogromny sukces - jędrychowski wieniec dożynkowy wyróżniony podczas Warmińsko - Mazurskich Dożynek Wojewódzkich w olsztyneckim skansenie.

18 września Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku było gospodarzem Warmińsko - Mazurskich Dożynek Wojewódzkich. Gminę Kisielice reprezentowało Sołectwo Jędrychowo z wieńcem przygotowanym przez tamtejsze Koło Gospodyń Wiejskich. Podczas Dożynek Gminnych w Kisielicach jędrychowski wieniec zdobył pierwszą nagrodę w konkursie Burmistrza Kisielic na „Najładniejszy Wieniec Dożynkowy”.

Olsztynecka komisja konkursowa także doceniła jędrychowski wieniec, przyznając mu wyróżnienie w postaci nagrody w wysokości tysiąca złotych. Podkreślenia wart jest fakt, że konkurencja była ogromna. Do konkursu stanęło 36 zespołów wieńcowych.

Skład zespołu wieńcowego reprezentującego Gminę Kisielice podczas Warmińsko - Mazurskich Dożynek Wojewódzkich to: Maryla Tarka - Przewodnicząca KGW Jędrychowo, Krystyna Bichta, Marzena Burna, Mariola Rogowska, Zofia Rutkowska, Zofia Rucińska, Janina Miłosz, Jolanta Bernatek, Teresa Wróblewska oraz Mariusz Gołębiowski - dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kisielicach.