W środę 27 września Burmistrz Kisielic spotkał się z gośćmi specjalnymi, którzy w ostatnim czasie swoimi staraniami i swoją pracą osiągnęli wspaniałe sukcesy, a tym samym promują gminę Kisielice.

Gośćmi specjalnymi byli: Pani Katarzyna Załecka – sołtys sołectwa Sobiewola, która została odznaczona odznaczeniem „Zasłużony dla rolnictwa”. Z wnioskiem o przyznanie odznaczenie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpiła Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza w Olszynie. Odznaczenie zostało wręczone podczas Warmińsko-Mazurskich Dożynek Wojewódzkich w Olsztynku w dniu 17 września.

Koło Gospodyń Wiejskich w Kisielicach z liderkami: Marianną Tarką, Zofią Rucińską, Marzeną Burną, Zofią Rutkowską, Mariolą Rogowską, Krystyną Bichta, Jolantą Bernatek, Teresą Wróblewską, Janiną Miłosz, Iwoną Jagusz, Krystyną Samulską i Jadwigą Mazurowską. To laureatki tegorocznego konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy podczas Warmińsko-Mazurskich Dożynek Wojewódzkich w Olsztynku, który 17 września reprezentował Gminę Kisielice.
Przypomnijmy, wieniec zrobiony przez liderki KGW z Jędrychowa reprezentował sołectwo Jędrychowo podczas naszych Dożynek Gminnych w Kisielicach w dniu 3 września i zdobył podwójne zwycięstwo. Pierwsze w „Konkursie na najładniejszy wieniec Dożynkowy – Dożynki Gminne 2017” oceniany przez specjalną komisję oraz w „Konkursie Publiczności na najładniejszy wieniec Dożynkowy” wybierany przez publiczność dożynkową w głosowaniu.

Sołectwo Biskupicki – z liderkami: p. Sołtys Sylwią Orłowską, p. Agnieszką Zatorską, p. Katarzyną Jasińską i p. Katarzyną Walicką wygrało pierwszą edycję Budżetu Obywatelskiego Gminy Kisielice na rok 2018. Sołectwo przedstawiło projekt na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Biskupiczkach i wykonanie elewacji na budynku świetlicy.” – ogólny koszt zadania 99 769,85 zł. Projekt otrzymał w całej gminie 187 głosów a mobilizacja mieszkańców wzbudziła podziw. W głosowaniu uczestniczyło aż 67 % mieszkańców sołectwa Biskupiczki.