13 listopada burmistrz Rafał Ryszczuk wspólnie ze skarbnikiem Sergiuszem Sikorskim podpisali kolejne umowy z Marszałekiem województwa warmińsko-mazurskiego Gustawem Markiem Brzezinem, tym razem o udzielenie dofinansowania ze środków inicjatywy LEADER - jednego z narzędzi unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Gmina Kisielice pozyskała dwie dotacje. Wsparcie dotyczy budowy ekologicznego linarium w Kisielicach wartość wsparcia to 104 216 zł oraz przebudowy ulicy Cmentarnej w Kisielicach (etap I). Na drugie przedsięwzięcie samorząd otrzyma 93 016 zł.