W 2018 roku 9 par małżeńskich z terenu Gminy Kisielice obchodziło zaszczytny jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego.

W związku z tym wydarzeniem 30 listopada 2018 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kisielicach odbyło się uroczyste spotkanie z Jubilatami, w czasie którego Burmistrz Kisielic Rafał Ryszczuk wręczył Jubilatom „Medale za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, listy gratulacyjne od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i  Burmistrza Kisielic oraz bukiety kwiatów. W uroczystości udział wzięła również Sekretarz Gminy Stanisława Barbara Pękala oraz Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Kisielicach Hanna Zalewska.

Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze, pełnej wspomnień i refleksji, przy lampce szampana, kawie i okolicznościowym torcie.

„Medale za długoletnie pożycie małżeńskie” od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymały następujące pary:  

  1. Eugenia i Ryszard Bartkowscy.
  2. Longina i Ryszard Bodnarowie.
  3. Krystyna i Wacław Borkowscy- Kietlińscy.
  4. Zofia i Józef Gołkowscy.
  5. Krystyna i Jan Janochowie.
  6. Maria i Ryszard Korzeniakowie.
  7. Teresa i Edmund Olszewscy.
  8. Barbara i Stanisław Serwatkowie.
  9. Barbara i Mieczysław Turkowie.