Gmina Kisielice realizuje projekt dofinansowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach modułu I "Instytucje" programu "Stabilne Zatrudnienie - osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej"

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansuje realizację działań aktywizacyjnych dla Gminy Kisielice w ramach wyposażenia stanowiska pracy, zakupu oprogramowania i szkoleń w wysokości 33 620,67 zł.