XVII Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Kisielicach, odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2020 r. (piątek) o godz. 13 00 w świetlicy Wiejskiej w Jędrychowie.

 

XVII Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej odbędzie się na podstawie art.15zzx ust.1 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 r. poz. 374 z późn.zm.) W związku z powyższym nie ma możliwości uczestniczenia w sesji mieszkańców gminy Kisielice oraz dziennikarzy poza osobami, które zgłosiły się do udziału w Debacie nad Raportem o Stanie Gminy. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia transmisji on-line na stronie https://euslugi.kisielice.pl/erada/#/klient/sesje/sesja/100 zakładka Wideo.

 

Porządek posiedzenia dostępny w systemie eRada - https://euslugi.kisielice.pl/erada/#/klient/sesje/sesja/100