Burmistrz Kisielic 13 sierpnia gościł Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego Mariana Podziewskiego, Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina oraz Przewodniczącego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Piotra Żuchowskiego. Tematyka spotkania obejmowała politykę społeczną, narodowy program przebudowy dróg lokalnych, bezpieczeństwo publiczne, ogólne przygotowanie do perspektywy unijnej 2014-2020, rynek pracy oraz realizację projektu Internetu szerokopasmowego.