REFERATY, STANOWISKA PRACY I ICH KOMPETENCJE

 • Referat Finansów
 • Referat Społeczno-Administracyjny
 • Referat Rozwoju Gminy
 • Referat Organizacyjny

Referat Finansów

Kierownikiem Referatu jest Pani Janina Malinowska

Referat Finansów poza zadaniami wspólnymi realizowanymi przez wszystkie referaty i samodzielne stanowiska określone w §10 Regulaminu Organizacyjnego realizuje sprawy związane z gospodarką finansową gminy.

Za prawidłową realizację zadań Referatu odpowiedzialne są następujące stanowiska pracy:

 1. Skarbnik Gminy
 2. stanowisko pracy d/s księgowości budżetowej
 3. stanowisko pracy d/s budżetu i planowania
 4. stanowisko pracy d/s księgowości podatkowej
 5. stanowisko pracy d/s wymiaru podatku i opłat
 6. stanowisko pracy d/s podatków pośrednich
 7. stanowisko pracy d/s płac i rozliczenia inwestycji
 8. stanowisko pracy d/s rozliczeń opłat i windykacji za odpady komunalne,
 9. Główny księgowy d/s wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych
 10. stanowisko pracy d/s płac oświaty

Kontakt  z Referatem Finasów pokój nr 8 
Tel.  55 27 85 511, 
e-mail: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Referat Społeczno Administracyjny

Kierownikiem Referatu jest Hanna Zalewska

Referat Społeczno-Administracyjny poza zadaniami wspólnymi realizowanymi przez wszystkie referaty i samodzielne stanowiska określone w §10 Regulaminu Organizacyjnego realizuje zadania wynikające z:

1) z ustaw:

 • o aktach stanu cywilnego,
 • o ewidencji ludności i dowodach osobistych,
 • o działalności gospodarczej,
 • o wychowaniu w trzeźwości,

2) z zadań:

 • obronnych, obrony cywilnej, spraw wojskowych i p.poż
 • organizacyjnych i zamówień publicznych

Za prawidłową realizację zadań Referatu odpowiedzialne są następujące stanowiska pracy:

 1. Urząd Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i dowody osobiste
 2. d/s obronnych, obrony cywilnej, spraw wojskowych, ppoż., sportu i dzialalności gospodarczej

Kontakt  z Referatem Społeczno-Administracyjnym pokój nr 11 
Tel.  55 27 85 520, 
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Referat Rozwoju Gminy 

Kierownikiem Referatu jest Roman Czyżewski

Referat Rozwoju Gminy poza zadaniami wspólnymi realizowanymi przez wszystkie referaty i samodzielne stanowiska określone w §10 Regulaminu Organizacyjnego realizuje zadania wynikające z :

 • zadań realizacji inwestycji gminnych,
 • współpracy z gospodarką komunalną,
 • planowania przestrzennego,
 • ochrony środowiska, utrzymania czystości i porządku,
 • obrotu nieruchomościami gminnymi,
 • drogownictwa,
 • melioracji i rolnictwa,
 • gospodarki odpadowej i gospodarki wodnej,
 • promocji gminy i pozyskiwania funduszy unijnych.

Za prawidłową realizację zadań Referatu odpowiedzialne są następujące stanowiska pracy:

 1. Kierownik referatu d/s planowania przestrzennego, inwestycji i remontów gminnych oraz projektów współfinansowanych ze środków UE,
 2. Stanowisko pracy d/s gospodarki nieruchomościami,
 3. Stanowisko pracy d/s ochrony środowiska, utrzymania czystości i porządku oraz gospodarki odpadami,
 4. Stanowisko pracy d/s drogownictwa, gospodarki wodnej i rolnictwa.
 5. Stanowisko pracy d/s budownictwa
 6. Stanowisko pomocnicze - konserwator
 7. pomoc administracyjna

Kontakt z Referatem Rozwoju Gminy pokój nr 7,  Tel.  55 27 85 509
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Referat Organizacyjny

Kierownikiem Referatu jest Jolanta Chruszczewska

 Referat Organizacyjny poza zadaniami wspólnymi realizowanymi przez wszystkie referaty i samodzielne stanowisko określone § 10 Regulaminu Organizacyjnego realizuje zadania z zakresu:

 • organizacji pracy urzędu
 • obsługi informatycznej
 • kadr i oświaty

Za prawidłową realizację zadań Referatu odpowiedzialne są następujące stanowiska pracy:

 1.   Kierownik Referatu
 2.   Stanowisko pracy ds. organizacyjnych, kadr i oświaty,
 3.   Stanowisko pracy ds. kancelaryjno-technicznych,
 4.   Informatyk
 5.   Stanowisko pomocnicze – informatyk.

Kontakt do Referatu Organizacyjnego pokój nr 5 

Tel. 55 27 85 527,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.