Rada Miejska w Kisielicach - Kadencja 2018-2023:

 

 1. Jarosław Zaborowski - Przewodniczący Rady Miejskiej w Kisielicach
 2. Różański Waldemar - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kisielicach
 3. Bartyzel Sławomir - Radny Rady Miejskiej w Kisielicach
 4. Drypa Emilia - Radna Rady Miejskiej w Kisielicach
 5. Dzieniszewski Tadeusz - Radny Rady Miejskiej w Kisielicach
 6. Gniadek-Smolarska Halina - Radna Rady Miejskiej w Kisielicach
 7. Gross Mariusz - Radny Rady Miejskiej w Kisielicach
 8. Jasińska Katarzyna - Radna Rady Miejskiej w Kisielicach
 9. Krupińska Anna - Radna Rady Miejskiej w Kisielicach
 10. Lejmanowicz Beata - Radna Rady Miejskiej w Kisielicach
 11. Różański Karol - Radny Rady Miejskiej w Kisielicach
 12. Szalkowska Wioletta - Radna Rady Miejskiej w Kisielicach
 13. Szałapski Piotr - Radny Rady Miejskiej w Kisielicach
 14. Wasiewska Iwona - Radna Rady Miejskiej w Kisielicach
 15. Zając Agnieszka - Radna Rady Miejskiej w Kisielicach