Rada Miejska w Kisielicach:

Janusz Więcek
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kisielicach

Andrzej Robakiewicz
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kisielicach

Marek Bachor
Radny Rady Miejskiej w Kisielicach

Sławomir Ciszewski
Radny Rady Miejskiej w Kisielicach

Emilia Drypa
Radna Rady Miejskiej w Kisielicach

Leszek Flaszyński
Radny Rady Miejskiej w Kisielicach

Iwona Goska
Radna Rady Miejskiej w Kisielicach

Agnieszka Kalbarczyk
Radna Rady Miejskiej w Kisielicach

Beata Lejmanowicz
Radna Rady Miejskiej w Kisielicach

Tadeusz Osiecki
Radny Rady Miejskiej w Kisielicach

Zbigniew Ptak
Radny Rady Miejskiej w Kisielicach

Waldemar Różański
Radny Rady Miejskiej w Kisielicach

Gabriel Starbała
Radny Rady Miejskiej w Kisielicach

Wioletta Szalkowska
Radna Rady Miejskiej w Kisielicach

Jarosław Zaborowski
Radny Rady Miejskiej w Kisielicach